Substitucions: jornada laboral per al curs 2016-2017

El personal substitut es torna a quedar sense cobrar el juliol

Jornada laboral i retribucions dels professors interins docents nomenats per a substitucions a centres d'ensenyament secundari / PTFP

En la taula següent apareixen els 5 tipus de jornada de treball, les hores lectives i les retribucions que els corresponen.