Recull de nomenaments del curs 2017-2018

Darrers nomenaments: persones convocades per especialitat i servei territorial

15/09

Barcelona Consorci

Especialitat	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física	29.167
2 LC - L. Catalana I Literatura	41.132
3 AN - Anglès	45.085
4 135 - Italià Eoi	56.512
5 MA - Matemàtiques	41.884
6 FQ - Física I Química	42.235
7 507 - Informàtica	24.240
8 TEC - Tecnologia	42.191
9 CLA - Cultura Clàssica	23.666
10 LE - L. Castellana I Literatura	40.285
11 GE - Geografia I Història	29.231
12 FI - Filosofia	31.519
13 ECO - Economia	32.432
14 DI - Dibuix	31.728
15 PSI - Orientació Educativa	35.067
16 501 - Administració D'Empreses	49.696
17 508 - Intervenció Socio-Comunitària	40.257
18 625 - Serveis A La Comunitat	40.259
19 702 - Cons. I Rest. Materials Arqueològics	26.220
20 720 - Materials I Tecnologia: Disseny	
21 813 - Tècniques Ceràmiques	53.745

Barcelona Comarques

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	35.069
2 507 - Informàtica	43.267
3 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	48.402
4 603 - Estètica	21.582
5 609 - Manteniment Vehicles	67.431
6 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines	
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	58.637
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	60.170
9 621 - Processos Comercials	58.366
10 622 - Processos De Gestió Administrativa	56.621
11 625 - Serveis A La Comunitat	45.230
12 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques	48.494
13 707 - Dibuix Artístic I Color	2.395
14 708 - Dibuix Tècnic	27.192
15 721 - Mitjans Audiovisuals	
16 AL - Alemany	58.745
17 AN - Anglès	59.341
18 DI - Dibuix	49.079
19 EF - Educació Física	42.340
20 TEC - Tecnologia	60.246
21 FQ - Física I Química	61.396
22 LC - L. Catalana I Literatura	66.470
23 LE - L. Castellana I Literatura	57.771
24 MU - Música	66.931
25 MA - Matemàtiques	64.948
26 CN - Biologia I Geologia	64.472
27 ECO - Economia	60.905
28 PSI - Orientació Educativa	45.209
29 GE - Geografia I Història	31.578

Baix Llobregat

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	59.663
2 FR - Francès	60.490
3 AL - Alemany	57.288
4 LE - L. Castellana I Literatura	60.721
5 FI - Filosofia	51.052
6 MA - Matemàtiques	66.457
7 FQ - Física I Química	66.150
8 CN - Biologia I Geologia	60.912
9 ECO - Economia	64.997
10 DI - Dibuix	45.834
11 EF - Educació Física	41.313
12 GE - Geografia I Història	40.322
13 PSI - Orientació Educativa	44.581
14 510 - Organització I Gestió Comercial	
15 518 - Processos Sanitaris	62.325
16 603 - Estètica	11.820
17 606 - Instal·Lacions Electrotècniques	58.289
18 621 - Processos Comercials	57.562
19 625 - Serveis A La Comunitat	46.974
20 TEC - Tecnologia	65.842

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	61.813
2 LC - L. Catalana I Literatura	65.665
3 LE - L. Castellana I Literatura	57.870
4 FI - Filosofia	40.310
5 MA - Matemàtiques	42.746
6 FQ - Física I Química	65.927
7 CN - Biologia I Geologia	30.269
8 DI - Dibuix	17.744
9 EF - Educació Física	31.289
10 GE - Geografia I Història	40.229
11 501 - Administració D'Empreses	47.543
12 506 - Hoteleria I Turisme	41.090
13 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	64.998
14 TEC - Tecnologia	67.034
15 618 - Perruqueria	23.538
16 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	66.682
17 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	46.032
18 625 - Serveis A La Comunitat	40.836

Vallès Occidental

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	20.450
2 192 - Francès Eoi	23.614
3 LC - L. Catalana I Literatura	42.439
4 MU - Música	57.992
5 AN - Anglès	56.915
6 CN - Biologia I Geologia	59.874
7 DI - Dibuix	49.974
8 ECO - Economia	65.470
9 EF - Educació Física	41.823
10 FQ - Física I Química	63.357
11 FR - Francès	59.025
12 GE - Geografia I Història	31.840
13 LE - L. Castellana I Literatura	60.269
14 MA - Matemàtiques	66.241
15 PSI - Orientació Educativa	46.995
16 TEC - Tecnologia	66.120
17 501 - Administració D'Empreses	61.658
18 502 - Anàlisi I Química Industrial	64.671
19 505 - Formació I Orientació Laboral	49.421
20 510 - Organització I Gestió Comercial	44.939
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	67.077
22 518 - Processos Sanitaris	63.337
23 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics	63.957
24 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	64.092
25 625 - Serveis A La Comunitat	47.074

Catalunya Central

Especialitat	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses	56.608
2 507 - Informàtica	
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària	40.359
4 621 - Processos Comercials	43.515
5 624 - Produc. Tèxtil I Tracta. Físico-Químic	
6 625 - Serveis A La Comunitat	49.563
7 EF - Educació Física	30.305
8 TEC - Tecnologia	66.114
9 FQ - Física I Química	64.533
10 LE - L. Castellana I Literatura	65.797
11 MA - Matemàtiques	64.694
12 PSI - Orientació Educativa	48.374
13 GE - Geografia I Història	40.216

Girona

Especialitat	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques	44.224
2 193 - Anglès Eoi	18.136
3 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles	17.084
4 501 - Administració D'Empreses	66.509
5 508 - Intervenció Socio-Comunitària	49.347
6 510 - Organització I Gestió Comercial	62.598
7 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica	
8 518 - Processos Sanitaris	32.444
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	57.815
10 625 - Serveis A La Comunitat	59.532
11 721 - Mitjans Audiovisuals	41.376
12 AN - Anglès	60.948
13 LC - L. Catalana I Literatura	62.584
14 DI - Dibuix	32.485
15 FQ - Física I Química	57.055
16 ECO - Economia	66.428
17 CN - Biologia I Geologia	50.390
18 TEC - Tecnologia	56.813
19 LE - L. Castellana I Literatura	65.380
20 FI - Filosofia	32.421
21 GE - Geografia I Història	30.613
22 PSI - Orientació Educativa	54.827

Lleida

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	13.190
2 602 - Equips Electrònics	19.048
3 612 - Oficina De Projectes De Construcció	56.706
4 622 - Processos De Gestió Administrativa	50.608
5 625 - Serveis A La Comunitat	27.381
6 AN - Anglès	41.888
7 FR - Francès	31.211
8 CN - Biologia I Geologia	57.893
9 EF - Educació Física	41.438
10 FQ - Física I Química	60.458
11 MA - Matemàtiques	41.187
12 505 - Formació I Orientació Laboral	18.935
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària	45.295
14 524 - Sistemes Electrònics	64.622

Tarragona

Especialitat	Convocats fins al número
1 AN - Anglès	52.976
2 FR - Francès	29.081
3 AL - Alemany	29.977
4 MU - Música	42.015
5 LC - L. Catalana I Literatura	65.289
6 LE - L. Castellana I Literatura	50.949
7 FI - Filosofia	51.527
8 MA - Matemàtiques	57.887
9 FQ - Física I Química	58.681
10 CN - Biologia I Geologia	56.564
11 ECO - Economia	61.439
12 DI - Dibuix	49.637
13 EF - Educació Física	12.643
14 GE - Geografia I Història	40.692
15 PSI - Orientació Educativa	45.228
16 501 - Administració D'Empreses	56.869
17 502 - Anàlisi I Química Industrial	43.128
18 510 - Organització I Gestió Comercial	32.430
19 524 - Sistemes Electrònics	56.882
20 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics	57.508
21 621 - Processos Comercials	62.630
22 TEC - Tecnologia	27.216

Terres de l'Ebre

Especialitat	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi	42.885
2 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot	56.940
3 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials	52.686
4 AN - Anglès	41.482
5 CN - Biologia I Geologia	30.778
6 EF - Educació Física	42.916

12/09

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	31.024
2 MU - Música 	12.464
3 193 - Anglès Eoi 	9.349
4 AN - Anglès 	42.462
5 AL - Alemany 	24.095
6 FR - Francès 	18.780
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	60.837
8 MA - Matemàtiques 	45.112
9 FQ - Física I Química 	41.778
10 507 - Informàtica 	64.475
11 LE - L. Castellana I Literatura 	31.250
12 GE - Geografia I Història 	28.332
13 CN - Biologia I Geologia 	20.730
14 FI - Filosofia 	31.450
15 DI - Dibuix 	31.228
16 PSI - Orientació Educativa 	32.426
17 501 - Administració D'Empreses 	40.685
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	29.204
19 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	52.685
20 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	32.152
21 625 - Serveis A La Comunitat 	31.461
22 707 - Dibuix Artístic I Color 	15.049 

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	48.171
2 507 - Informàtica 	41.947
3 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	35.021
4 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	64.583
5 518 - Processos Sanitaris 	59.084
6 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	64.439
7 609 - Manteniment Vehicles 	66.989
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	54.750
9 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	46.715
10 621 - Processos Comercials 	50.388
11 625 - Serveis A La Comunitat 	44.627
12 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	67.353
13 707 - Dibuix Artístic I Color 	19.979
14 AL - Alemany 	45.117
15 AN - Anglès 	57.758
16 CLA - Cultura Clàssica 	61.536
17 DI - Dibuix 	48.261
18 EF - Educació Física 	42.181
19 FR - Francès 	32.108
20 TEC - Tecnologia 	57.953
21 FQ - Física I Química 	60.462
22 LC - L. Catalana I Literatura 	67.425
23 LE - L. Castellana I Literatura 	57.362
24 MU - Música 	66.275
25 MA - Matemàtiques 	65.014
26 CN - Biologia I Geologia 	59.034
27 ECO - Economia 	59.633
28 PSI - Orientació Educativa 	43.690
29 GE - Geografia I Història 	30.111
30 FI - Filosofia 	35.033 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	57.759
2 MU - Música 	20.167
3 LE - L. Castellana I Literatura 	57.853
4 CLA - Cultura Clàssica 	65.332
5 FI - Filosofia 	40.614
6 MA - Matemàtiques 	66.133
7 FQ - Física I Química 	64.052
8 CN - Biologia I Geologia 	52.965
9 ECO - Economia 	62.678
10 DI - Dibuix 	44.847
11 EF - Educació Física 	42.766
12 GE - Geografia I Història 	40.317
13 PSI - Orientació Educativa 	44.150
14 501 - Administració D'Empreses 	61.763
15 510 - Organització I Gestió Comercial 	62.582
16 518 - Processos Sanitaris 	56.674
17 604 - Fabric. I Instal·Lació Fusteria I Mobles 	16.263
18 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	60.543
19 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	55.190
20 621 - Processos Comercials 	65.252
21 625 - Serveis A La Comunitat 	44.904
22 TEC - Tecnologia 	64.142 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	66.201
2 MU - Música 	59.761
3 LC - L. Catalana I Literatura 	61.217
4 LE - L. Castellana I Literatura 	60.257
5 CLA - Cultura Clàssica 	66.565
6 FQ - Física I Química 	66.371
7 CN - Biologia I Geologia 	61.047
8 ECO - Economia 	65.916
9 EF - Educació Física 	43.307
10 PSI - Orientació Educativa 	46.960
11 518 - Processos Sanitaris 	57.447
12 TEC - Tecnologia 	64.757
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.171
14 625 - Serveis A La Comunitat 	40.271 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	61.268
2 AL - Alemany 	63.462
3 AN - Anglès 	56.698
4 CLA - Cultura Clàssica 	28.492
5 CN - Biologia I Geologia 	46.050
6 DI - Dibuix 	49.745
7 ECO - Economia 	63.109
8 EF - Educació Física 	31.365
9 FQ - Física I Química 	57.790
10 FR - Francès 	56.938
11 GE - Geografia I Història 	31.738
12 LE - L. Castellana I Literatura 	59.973
13 MA - Matemàtiques 	62.334
14 PSI - Orientació Educativa 	44.903
15 TEC - Tecnologia 	59.874
16 501 - Administració D'Empreses 	60.579
17 502 - Anàlisi I Química Industrial 	59.775
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	41.274
19 507 - Informàtica 	32.633
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	60.318
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	66.936
22 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	57.350
23 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	60.407
24 615 - Operacions De Processos 	59.899
25 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	59.672
26 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.476
27 622 - Processos De Gestió Administrativa 	57.490
28 623 - Producció En Arts Gràfiques 	
29 625 - Serveis A La Comunitat 	44.238 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	30.197
2 518 - Processos Sanitaris 	47.552
3 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	67.114
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	64.668
5 AN - Anglès 	48.316
6 DI - Dibuix 	47.382
7 EF - Educació Física 	18.857
8 TEC - Tecnologia 	66.329
9 FQ - Física I Química 	64.488
10 LC - L. Catalana I Literatura 	66.444
11 LE - L. Castellana I Literatura 	65.790
12 MU - Música 	44.569
13 MA - Matemàtiques 	64.641
14 CN - Biologia I Geologia 	40.969
15 ECO - Economia 	64.166
16 PSI - Orientació Educativa 	41.257
17 GE - Geografia I Història 	30.980
18 FI - Filosofia 	50.484 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	67.275
2 133 - Alemany Eoi 	57.405
3 192 - Francès Eoi 	16.166
4 193 - Anglès Eoi 	28.190
5 506 - Hoteleria I Turisme 	57.506
6 601 - Cuina I Pastisseria 	67.428
7 708 - Dibuix Tècnic 	15.050
8 709 - Disseny D'Interiors 	26.442
9 501 - Administració D'Empreses 	62.597
10 505 - Formació I Orientació Laboral 	32.486
11 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	40.877
12 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	57.582
13 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	57.140
14 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	59.201
15 621 - Processos Comercials 	32.285
16 622 - Processos De Gestió Administrativa 	67.268
17 625 - Serveis A La Comunitat 	51.434
18 FR - Francès 	65.635
19 AN - Anglès 	60.349
20 LC - L. Catalana I Literatura 	60.136
21 MU - Música 	49.127
22 DI - Dibuix 	46.992
23 FQ - Física I Química 	55.646
24 ECO - Economia 	60.411
25 CN - Biologia I Geologia 	55.504
26 TEC - Tecnologia 	56.858
27 EF - Educació Física 	43.163
28 LE - L. Castellana I Literatura 	65.260
29 GE - Geografia I Història 	40.225
30 PSI - Orientació Educativa 	50.483 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 192 - Francès Eoi 	22.366
2 621 - Processos Comercials 	23.640
3 CLA - Cultura Clàssica 	32.502
4 AN - Anglès 	30.918
5 FR - Francès 	48.928
6 LC - L. Catalana I Literatura 	20.701
7 CN - Biologia I Geologia 	55.484
8 DI - Dibuix 	57.049
9 ECO - Economia 	57.474
10 EF - Educació Física 	25.731
11 FQ - Física I Química 	59.509
12 MA - Matemàtiques 	65.623
13 PSI - Orientació Educativa 	32.117
14 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	44.572
15 TEC - Tecnologia 	56.978
16 712 - Disseny Gràfic 	56.642 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	51.663
2 193 - Anglès Eoi 	52.785
3 MU - Música 	56.587
4 LC - L. Catalana I Literatura 	65.319
5 LE - L. Castellana I Literatura 	50.006
6 FI - Filosofia 	25.961
7 MA - Matemàtiques 	59.374
8 FQ - Física I Química 	57.226
9 CN - Biologia I Geologia 	51.474
10 ECO - Economia 	59.931
11 DI - Dibuix 	47.028
12 CLA - Cultura Clàssica 	56.836
13 GE - Geografia I Història 	40.765
14 PSI - Orientació Educativa 	45.222
15 501 - Administració D'Empreses 	56.691
16 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.519
17 507 - Informàtica 	57.313
18 524 - Sistemes Electrònics 	56.124
19 609 - Manteniment Vehicles 	60.509
20 621 - Processos Comercials 	57.516
21 625 - Serveis A La Comunitat 	44.935
22 626 - Serveis De Restauració 	55.816
23 TEC - Tecnologia 	57.260

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.782
2 507 - Informàtica 	41.366
3 518 - Processos Sanitaris 	28.188
4 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	31.120
5 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	56.410
6 AN - Anglès 	32.116
7 CN - Biologia I Geologia 	30.145
8 DI - Dibuix 	46.714
9 EF - Educació Física 	40.550
10 FQ - Física I Química 	46.849
11 LE - L. Castellana I Literatura 	62.274
12 LC - L. Catalana I Literatura 	30.723
13 GE - Geografia I Història 	32.170
14 MA - Matemàtiques 	52.638
15 MU - Música 	21.960 

07/09

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	41.021
2 502 - Anàlisi I Química Industrial 	56.965
3 505 - Formació I Orientació Laboral 	31.759
4 506 - Hoteleria I Turisme 	57.514
5 507 - Informàtica 	60.402
6 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	31.923
7 510 - Organització I Gestió Comercial 	29.043
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	32.629
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	32.244
10 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	59.786
11 608 - Laboratori 	32.518
12 609 - Manteniment Vehicles 	62.616
13 615 - Operacions De Processos 	57.983
14 618 - Perruqueria 	27.270
15 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	52.670
16 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	42.539
17 621 - Processos Comercials 	41.309
18 625 - Serveis A La Comunitat 	32.556
19 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	58.608
20 193 - Anglès Eoi 	22.205
21 707 - Dibuix Artístic I Color 	19.979
22 716 - Història De L'Art 	28.760
23 AL - Alemany 	41.108
24 AN - Anglès 	52.631
25 CLA - Cultura Clàssica 	66.411
26 DI - Dibuix 	43.581
27 EF - Educació Física 	42.286
28 FR - Francès 	57.902
29 TEC - Tecnologia 	57.135
30 FQ - Física I Química 	56.908
31 LC - L. Catalana I Literatura 	65.478
32 LE - L. Castellana I Literatura 	55.768
33 MU - Música 	67.448
34 MA - Matemàtiques 	64.123
35 CN - Biologia I Geologia 	55.353
36 ECO - Economia 	58.875
37 PSI - Orientació Educativa 	42.859
38 GE - Geografia I Història 	29.850
39 FI - Filosofia 	28.589 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	63.422
2 FR - Francès 	48.496
3 MU - Música 	57.869
4 LC - L. Catalana I Literatura 	66.197
5 LE - L. Castellana I Literatura 	57.375
6 CLA - Cultura Clàssica 	65.221
7 FI - Filosofia 	31.437
8 MA - Matemàtiques 	65.729
9 FQ - Física I Química 	65.268
10 CN - Biologia I Geologia 	57.863
11 ECO - Economia 	59.443
12 DI - Dibuix 	43.117
13 EF - Educació Física 	41.330
14 GE - Geografia I Història 	40.203
15 PSI - Orientació Educativa 	40.272
16 501 - Administració D'Empreses 	67.202
17 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.810
18 510 - Organització I Gestió Comercial 	66.933
19 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	64.432
20 518 - Processos Sanitaris 	41.004
21 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	25.526
22 TEC - Tecnologia 	59.284
23 618 - Perruqueria 	62.912
24 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	53.845
25 621 - Processos Comercials 	66.836
26 622 - Processos De Gestió Administrativa 	67.305
27 625 - Serveis A La Comunitat 	31.136
28 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	67.080 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	66.563
2 MU - Música 	57.619
3 AL - Alemany 	52.660
4 AN - Anglès 	56.665
5 CN - Biologia I Geologia 	41.741
6 DI - Dibuix 	47.607
7 ECO - Economia 	58.382
8 EF - Educació Física 	25.165
9 FI - Filosofia 	31.598
10 FQ - Física I Química 	57.486
11 FR - Francès 	56.687
12 GE - Geografia I Història 	30.565
13 LE - L. Castellana I Literatura 	56.866
14 MA - Matemàtiques 	58.053
15 PSI - Orientació Educativa 	31.835
16 TEC - Tecnologia 	57.039
17 501 - Administració D'Empreses 	46.166
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	57.674
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	26.128
20 507 - Informàtica 	58.949
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	28.822
22 510 - Organització I Gestió Comercial 	58.924
23 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	58.901
24 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	62.346
25 524 - Sistemes Electrònics 	61.084
26 602 - Equips Electrònics 	67.274
27 603 - Estètica 	56.779
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	60.464
29 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	55.438
30 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.824
31 622 - Processos De Gestió Administrativa 	57.464
32 625 - Serveis A La Comunitat 	31.920
33 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	66.946 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	65.987
2 507 - Informàtica 	66.038
3 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	31.294
4 601 - Cuina I Pastisseria 	24.706
5 501 - Administració D'Empreses 	57.563
6 505 - Formació I Orientació Laboral 	32.074
7 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	41.762
8 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	49.335
9 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	53.940
10 602 - Equips Electrònics 	56.313
11 608 - Laboratori 	28.915
12 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	40.433
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	57.238
14 622 - Processos De Gestió Administrativa 	60.649
15 625 - Serveis A La Comunitat 	25.938
16 FR - Francès 	61.479
17 AN - Anglès 	58.774
18 LC - L. Catalana I Literatura 	59.830
19 MU - Música 	31.160
20 DI - Dibuix 	43.354
21 FQ - Física I Química 	56.821
22 ECO - Economia 	60.204
23 CN - Biologia I Geologia 	42.208
24 TEC - Tecnologia 	45.207
25 EF - Educació Física 	31.873
26 LE - L. Castellana I Literatura 	60.259
27 FI - Filosofia 	29.547
28 GE - Geografia I Història 	31.079
29 PSI - Orientació Educativa 	49.544 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 505 - Formació I Orientació Laboral 	25.652
2 507 - Informàtica 	40.942
3 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	31.282
4 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	31.858
5 518 - Processos Sanitaris 	23.420
6 524 - Sistemes Electrònics 	25.544
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	31.497
8 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	31.345
9 622 - Processos De Gestió Administrativa 	28.436
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	43.691
11 AL - Alemany 	41.117
12 FR - Francès 	59.700
13 AN - Anglès 	49.982
14 CN - Biologia I Geologia 	30.117
15 DI - Dibuix 	42.588
16 ECO - Economia 	29.853
17 EF - Educació Física 	28.591
18 FI - Filosofia 	41.474
19 FQ - Física I Química 	32.420
20 LE - L. Castellana I Literatura 	58.802
21 LC - L. Catalana I Literatura 	24.109
22 GE - Geografia I Història 	31.656
23 MA - Matemàtiques 	41.727
24 MU - Música 	44.135
25 PSI - Orientació Educativa 	45.064
26 TEC - Tecnologia 	30.958 

06/09

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.739
2 LC - L. Catalana I Literatura 	49.429
3 MU - Música 	40.004
4 193 - Anglès Eoi 	7.584
5 AN - Anglès 	32.473
6 FR - Francès 	48.183
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	41.758
8 MA - Matemàtiques 	44.657
9 FQ - Física I Química 	41.469
10 507 - Informàtica 	59.629
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	61.255
12 TEC - Tecnologia 	41.889
13 CLA - Cultura Clàssica 	13.834
14 LE - L. Castellana I Literatura 	29.892
15 GE - Geografia I Història 	27.649
16 CN - Biologia I Geologia 	29.053
17 FI - Filosofia 	27.523
18 ECO - Economia 	57.095
19 DI - Dibuix 	31.550
20 PSI - Orientació Educativa 	46.154
21 502 - Anàlisi I Química Industrial 	42.080
22 504 - Construccions Civils I Edificacions 	20.880
23 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.388
24 506 - Hoteleria I Turisme 	40.308
25 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	30.530
26 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	31.624
27 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	32.054
28 518 - Processos Sanitaris 	12.454
29 601 - Cuina I Pastisseria 	25.572
30 603 - Estètica 	4.587
31 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	42.103
32 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	18.966
33 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	27.872
34 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	32.089
35 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	30.000
36 622 - Processos De Gestió Administrativa 	28.380
37 625 - Serveis A La Comunitat 	32.314
38 629 - Tècniques I Procediments D'Imatge I So 	32.032 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.964
2 193 - Anglès Eoi 	58.376
3 FR - Francès 	58.551
4 AL - Alemany 	56.787
5 133 - Alemany Eoi 	29.378
6 MU - Música 	19.639
7 LC - L. Catalana I Literatura 	67.233
8 LE - L. Castellana I Literatura 	57.000
9 CLA - Cultura Clàssica 	64.216
10 FI - Filosofia 	18.818
11 MA - Matemàtiques 	64.785
12 FQ - Física I Química 	58.175
13 CN - Biologia I Geologia 	48.133
14 ECO - Economia 	61.810
15 DI - Dibuix 	42.498
16 EF - Educació Física 	42.310
17 GE - Geografia I Història 	32.200
18 PSI - Orientació Educativa 	26.147
19 501 - Administració D'Empreses 	56.880
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	44.441
21 507 - Informàtica 	66.935
22 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	26.173
23 510 - Organització I Gestió Comercial 	59.554
24 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	40.430
25 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	60.621
26 518 - Processos Sanitaris 	60.322
27 524 - Sistemes Electrònics 	64.109
28 601 - Cuina I Pastisseria 	57.503
29 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	67.156
30 608 - Laboratori 	59.679
31 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	47.515
32 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	32.390
33 621 - Processos Comercials 	60.934
34 622 - Processos De Gestió Administrativa 	61.202
35 TEC - Tecnologia 	59.562 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	32.143
2 510 - Organització I Gestió Comercial 	54.499
3 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	49.218
4 608 - Laboratori 	30.554
5 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	60.413
6 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	56.973
7 625 - Serveis A La Comunitat 	49.003
8 192 - Francès Eoi 	56.956
9 707 - Dibuix Artístic I Color 	3.205
10 AN - Anglès 	46.924
11 DI - Dibuix 	47.474
12 EF - Educació Física 	32.354
13 FR - Francès 	61.200
14 TEC - Tecnologia 	64.797
15 FQ - Física I Química 	66.291
16 LC - L. Catalana I Literatura 	65.365
17 LE - L. Castellana I Literatura 	67.386
18 MU - Música 	44.569
19 MA - Matemàtiques 	66.285
20 CN - Biologia I Geologia 	32.211
21 ECO - Economia 	64.185
22 PSI - Orientació Educativa 	44.189
23 GE - Geografia I Història 	29.638
24 FI - Filosofia 	31.826 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 622 - Processos De Gestió Administrativa 	29.891
2 625 - Serveis A La Comunitat 	16.752
3 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	56.125
4 MU - Música 	67.414
5 CLA - Cultura Clàssica 	28.302
6 AN - Anglès 	30.284
7 LC - L. Catalana I Literatura 	20.222
8 LE - L. Castellana I Literatura 	31.827
9 CN - Biologia I Geologia 	44.820
10 DI - Dibuix 	49.291
11 ECO - Economia 	57.097
12 EF - Educació Física 	43.165
13 FQ - Física I Química 	51.643
14 GE - Geografia I Història 	31.296
15 MA - Matemàtiques 	64.463
16 PSI - Orientació Educativa 	32.028
17 501 - Administració D'Empreses 	40.497
18 507 - Informàtica 	67.254
19 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	30.532
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	49.968
21 515 - Processos De Producció Agrària 	43.707
22 518 - Processos Sanitaris 	31.644
23 TEC - Tecnologia 	46.780
24 712 - Disseny Gràfic 	32.178
25 725 - Volum 	43.500 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	49.708
2 193 - Anglès Eoi 	49.223
3 FR - Francès 	58.938
4 MU - Música 	61.148
5 LC - L. Catalana I Literatura 	60.815
6 LE - L. Castellana I Literatura 	47.669
7 FI - Filosofia 	25.961
8 MA - Matemàtiques 	57.628
9 FQ - Física I Química 	55.444
10 CN - Biologia I Geologia 	49.270
11 ECO - Economia 	41.488
12 DI - Dibuix 	47.487
13 EF - Educació Física 	28.355
14 CLA - Cultura Clàssica 	48.195
15 GE - Geografia I Història 	40.643
16 PSI - Orientació Educativa 	40.474
17 501 - Administració D'Empreses 	56.318
18 502 - Anàlisi I Química Industrial 	30.859
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	30.513
20 507 - Informàtica 	42.038
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	35.070
22 510 - Organització I Gestió Comercial 	30.770
23 518 - Processos Sanitaris 	30.390
24 524 - Sistemes Electrònics 	47.859
25 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	30.348
26 603 - Estètica 	26.366
27 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	32.287
28 609 - Manteniment Vehicles 	60.251
29 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	27.509
30 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	46.734
31 621 - Processos Comercials 	57.086
32 625 - Serveis A La Comunitat 	44.482
33 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	62.316
34 TEC - Tecnologia 	56.855 

31/08

Barcelona Consorci

Especialitat 	Convocats fins al número
1 EF - Educació Física 	24.844
2 LC - L. Catalana I Literatura 	41.120
3 MU - Música 	31.267
4 134 - Àrab 	1.898
5 AN - Anglès 	28.339
6 FR - Francès 	31.667
7 137 - Portuguès 	41.210
8 138 - Rus 	30.193
9 190 - Espanyol 	30.817
10 609 - Manteniment Vehicles 	31.586
11 MA - Matemàtiques 	26.325
12 FQ - Física I Química 	28.622
13 507 - Informàtica 	58.162
14 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	58.388
15 TEC - Tecnologia 	30.853
16 CLA - Cultura Clàssica 	198
17 LE - L. Castellana I Literatura 	23.808
18 GE - Geografia I Història 	23.007
19 CN - Biologia I Geologia 	20.738
20 FI - Filosofia 	18.420
21 ECO - Economia 	40.566
22 DI - Dibuix 	27.963
23 PSI - Orientació Educativa 	23.900
24 505 - Formació I Orientació Laboral 	18.896
25 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 	29.706
26 519 - Processos I Mitjans De Comunicació 	24.167
27 601 - Cuina I Pastisseria 	25.069
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	40.494
29 618 - Perruqueria 	29.287
30 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	18.384
31 621 - Processos Comercials 	13.475
32 622 - Processos De Gestió Administrativa 	19.039
33 625 - Serveis A La Comunitat 	19.158
34 708 - Dibuix Tècnic 	17.668
35 807 - Esmalts 	27.351 

Baix Llobregat

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	48.259
2 FR - Francès 	58.854
3 AL - Alemany 	56.598
4 MU - Música 	67.236
5 LC - L. Catalana I Literatura 	61.805
6 LE - L. Castellana I Literatura 	54.517
7 CLA - Cultura Clàssica 	63.458
8 FI - Filosofia 	30.994
9 MA - Matemàtiques 	59.733
10 FQ - Física I Química 	43.119
11 CN - Biologia I Geologia 	24.837
12 ECO - Economia 	58.056
13 DI - Dibuix 	42.436
14 EF - Educació Física 	31.661
15 GE - Geografia I Història 	28.390
16 PSI - Orientació Educativa 	40.312
17 501 - Administració D'Empreses 	56.722
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	28.241
19 507 - Informàtica 	62.429
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	57.605
21 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	14.632
22 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	47.953
23 524 - Sistemes Electrònics 	31.218
24 602 - Equips Electrònics 	59.400
25 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	61.410
26 609 - Manteniment Vehicles 	59.017
27 621 - Processos Comercials 	59.719
28 622 - Processos De Gestió Administrativa 	58.420
29 623 - Producció En Arts Gràfiques 	67.401
30 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	22.865
31 TEC - Tecnologia 	43.710 

Catalunya Central

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	14.263
2 510 - Organització I Gestió Comercial 	40.845
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	27.482
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	60.420
5 609 - Manteniment Vehicles 	59.066
6 612 - Oficina De Projectes De Construcció 	52.921
7 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	58.369
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	43.737
9 192 - Francès Eoi 	60.271
10 AL - Alemany 	56.366
11 AN - Anglès 	28.231
12 CLA - Cultura Clàssica 	58.377
13 DI - Dibuix 	46.938
14 FR - Francès 	48.751
15 TEC - Tecnologia 	57.114
16 FQ - Física I Química 	29.439
17 LC - L. Catalana I Literatura 	56.483
18 LE - L. Castellana I Literatura 	57.461
19 MU - Música 	58.509
20 MA - Matemàtiques 	60.241
21 CN - Biologia I Geologia 	28.125
22 ECO - Economia 	49.162
23 PSI - Orientació Educativa 	28.899
24 GE - Geografia I Història 	28.400 

Lleida

Especialitat 	Convocats fins al número
1 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària 	26.997
2 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	31.608
3 625 - Serveis A La Comunitat 	7.354
4 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	56.024
5 MU - Música 	67.194
6 CLA - Cultura Clàssica 	27.958
7 AN - Anglès 	25.326
8 FR - Francès 	60.312
9 LC - L. Catalana I Literatura 	19.003
10 LE - L. Castellana I Literatura 	32.297
11 CN - Biologia I Geologia 	28.957
12 DI - Dibuix 	30.901
13 ECO - Economia 	29.112
14 EF - Educació Física 	28.815
15 FQ - Física I Química 	27.930
16 GE - Geografia I Història 	30.552
17 MA - Matemàtiques 	51.076
18 PSI - Orientació Educativa 	16.791
19 505 - Formació I Orientació Laboral 	60.781
20 507 - Informàtica 	65.899
21 TEC - Tecnologia 	66.024
22 723 - Organització Industrial I Legislació 	28.425
23 725 - Volum 	30.541 

Tarragona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	28.154
2 193 - Anglès Eoi 	29.083
3 FR - Francès 	49.230
4 AL - Alemany 	41.849
5 MU - Música 	32.271
6 LC - L. Catalana I Literatura 	28.347
7 LE - L. Castellana I Literatura 	42.653
8 FI - Filosofia 	48.909
9 MA - Matemàtiques 	31.158
10 FQ - Física I Química 	29.304
11 CN - Biologia I Geologia 	23.770
12 ECO - Economia 	31.731
13 DI - Dibuix 	43.259
14 EF - Educació Física 	26.362
15 CLA - Cultura Clàssica 	29.824
16 GE - Geografia I Història 	28.896
17 PSI - Orientació Educativa 	28.210
18 501 - Administració D'Empreses 	30.278
19 502 - Anàlisi I Química Industrial 	28.284
20 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal 	29.428
21 505 - Formació I Orientació Laboral 	29.000
22 507 - Informàtica 	59.082
23 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	9.252
24 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	15.877
25 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	26.519
26 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot 	24.478
27 518 - Processos Sanitaris 	28.707
28 524 - Sistemes Electrònics 	27.187
29 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	28.049
30 609 - Manteniment Vehicles 	43.841
31 618 - Perruqueria 	58.838
32 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	27.771
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	26.034
34 625 - Serveis A La Comunitat 	20.171
35 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	66.859
36 TEC - Tecnologia 	30.915 

30/08

Barcelona Comarques

Especialitat 	Convocats fins al número
1 501 - Administració D'Empreses 	12.680
2 507 - Informàtica 	56.425
3 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	28.886
4 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	65.854
5 602 - Equips Electrònics 	27.554
6 608 - Laboratori 	31.287
7 609 - Manteniment Vehicles 	30.799
8 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines 	947
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	27.316
10 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics 	25.851
11 621 - Processos Comercials 	32.264
12 625 - Serveis A La Comunitat 	16.036
13 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	58.372
14 AL - Alemany 	41.109
15 AN - Anglès 	42.110
16 CLA - Cultura Clàssica 	56.401
17 DI - Dibuix 	32.161
18 EF - Educació Física 	30.520
19 FR - Francès 	57.116
20 TEC - Tecnologia 	42.287
21 FQ - Física I Química 	56.471
22 LC - L. Catalana I Literatura 	62.985
23 LE - L. Castellana I Literatura 	53.180
24 MU - Música 	60.328
25 MA - Matemàtiques 	57.671
26 CN - Biologia I Geologia 	29.527
27 ECO - Economia 	42.345
28 PSI - Orientació Educativa 	29.311
29 GE - Geografia I Història 	25.420
30 FI - Filosofia 	25.278 

Maresme-Vallès Oriental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 AN - Anglès 	56.916
2 193 - Anglès Eoi 	48.267
3 FR - Francès 	56.860
4 192 - Francès Eoi 	18.275
5 AL - Alemany 	48.197
6 MU - Música 	56.491
7 LC - L. Catalana I Literatura 	63.681
8 LE - L. Castellana I Literatura 	56.624
9 CLA - Cultura Clàssica 	32.222
10 FI - Filosofia 	28.384
11 MA - Matemàtiques 	60.816
12 FQ - Física I Química 	58.563
13 CN - Biologia I Geologia 	29.648
14 ECO - Economia 	64.505
15 DI - Dibuix 	31.252
16 EF - Educació Física 	30.295
17 GE - Geografia I Història 	28.387
18 PSI - Orientació Educativa 	29.628
19 501 - Administració D'Empreses 	45.302
20 505 - Formació I Orientació Laboral 	22.465
21 506 - Hoteleria I Turisme 	32.103
22 507 - Informàtica 	57.515
23 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	14.405
24 510 - Organització I Gestió Comercial 	31.798
25 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	55.922
26 518 - Processos Sanitaris 	30.909
27 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 	44.037
28 521 - Proces. I Productes De Vidre I Ceramica 	2.367
29 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	64.564
30 TEC - Tecnologia 	55.194
31 609 - Manteniment Vehicles 	67.450
32 618 - Perruqueria 	16.410
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	40.417
34 621 - Processos Comercials 	42.570
35 622 - Processos De Gestió Administrativa 	44.924
36 626 - Serveis De Restauració 	30.758 

Vallès Occidental

Especialitat 	Convocats fins al número
1 LC - L. Catalana I Literatura 	57.643
2 MU - Música 	55.277
3 AL - Alemany 	41.227
4 AN - Anglès 	44.440
5 CLA - Cultura Clàssica 	32.018
6 CN - Biologia I Geologia 	26.486
7 DI - Dibuix 	47.576
8 ECO - Economia 	57.292
9 EF - Educació Física 	26.640
10 FI - Filosofia 	27.647
11 FQ - Física I Química 	31.590
12 FR - Francès 	48.654
13 LE - L. Castellana I Literatura 	55.615
14 MA - Matemàtiques 	44.622
15 PSI - Orientació Educativa 	25.208
16 TEC - Tecnologia 	31.647
17 502 - Anàlisi I Química Industrial 	46.150
18 505 - Formació I Orientació Laboral 	26.278
19 507 - Informàtica 	66.046
20 510 - Organització I Gestió Comercial 	56.749
21 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	56.538
22 513 - Org. I Projectes De Sistemes Energètics 	31.500
23 520 - Proc. I Prod.De Tèxtil, Confecció I Pell 	57.988
24 524 - Sistemes Electrònics 	67.055
25 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics 	43.812
26 602 - Equips Electrònics 	31.914
27 603 - Estètica 	60.327
28 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	58.669
29 609 - Manteniment Vehicles 	66.037
30 614 - Op. Equips Elab.Produc. Alimentaris 	58.885
31 615 - Operacions De Processos 	58.838
32 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	48.318
33 622 - Processos De Gestió Administrativa 	55.606
34 625 - Serveis A La Comunitat 	13.186
35 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	58.039 

Girona

Especialitat 	Convocats fins al número
1 MA - Matemàtiques 	57.115
2 133 - Alemany Eoi 	40.880
3 506 - Hoteleria I Turisme 	30.025
4 507 - Informàtica 	64.892
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	28.378
6 615 - Operacions De Processos 	60.933
7 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	65.940
8 501 - Administració D'Empreses 	27.713
9 505 - Formació I Orientació Laboral 	27.817
10 508 - Intervenció Socio-Comunitària 	9.834
11 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica 	31.023
12 602 - Equips Electrònics 	15.248
13 608 - Laboratori 	26.574
14 617 - Patronatge I Confecció 	47.698
15 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	30.948
16 622 - Processos De Gestió Administrativa 	32.138
17 625 - Serveis A La Comunitat 	19.265
18 FR - Francès 	43.004
19 AN - Anglès 	32.493
20 LC - L. Catalana I Literatura 	48.631
21 MU - Música 	2.816
22 DI - Dibuix 	24.001
23 CLA - Cultura Clàssica 	64.286
24 FQ - Física I Química 	28.481
25 CN - Biologia I Geologia 	22.005
26 TEC - Tecnologia 	28.829
27 EF - Educació Física 	31.725
28 LE - L. Castellana I Literatura 	31.735
29 FI - Filosofia 	32.002
30 GE - Geografia I Història 	24.995
31 PSI - Orientació Educativa 	31.662 

Terres de l'Ebre

Especialitat 	Convocats fins al número
1 193 - Anglès Eoi 	56.492
2 504 - Construccions Civils I Edificacions 	26.440
3 507 - Informàtica 	17.740
4 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles 	29.265
5 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques 	40.207
6 518 - Processos Sanitaris 	24.996
7 606 - Instal·Lacions Electrotècniques 	20.292
8 618 - Perruqueria 	42.061
9 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials 	16.439
10 623 - Producció En Arts Gràfiques 	17.913
11 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques 	26.339
12 AL - Alemany 	25.680
13 FR - Francès 	57.926
14 AN - Anglès 	28.853
15 CN - Biologia I Geologia 	24.006
16 DI - Dibuix 	31.313
17 FI - Filosofia 	25.884
18 FQ - Física I Química 	23.012
19 LE - L. Castellana I Literatura 	31.888
20 LC - L. Catalana I Literatura 	19.480
21 GE - Geografia I Història 	24.534
22 MA - Matemàtiques 	28.410
23 MU - Música 	26.338
24 PSI - Orientació Educativa 	44.561
25 TEC - Tecnologia 	29.990