Jubilació 2016 (Seguretat Social)

Seguretat Social

Es continua desenvolupant la reforma de les pensions aprovada l'estiu de 2011, i que va entrar en vigor al gener de 2013 segons indica el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Aquesta reforma retarda progressivament l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys, en un període transitori fins al 2027. També augmenten els anys de cotització que es tindran en compte per calcular la pensió, que aniran pujant dels 16 actuals fins als 25.

Jubilació per la Seguretat social (Normativa).