Taula de pensions de classes passives per a 2016, segons els Pressupostos Generals de l'Estat:

El govern estatal estableix cada any en els Presupuestos Generales del Estado la pensió màxima de les classes passives, fixada per al 2016 en 35.941,92€ bruts anuals en 14 pagues. És a dir, 2.567,28€ bruts mensuals, fruit d'una revalorització del 0.25%, com l'any passat. Els funcionaris del grup A1 gairebé assoleixen aquesta quantitat amb 32 anys treballats, (89.04% de l'haver regulador). Això vol dir que mai cobraran el 100% de l'haver regulador que s'assoliria amb 35 anys treballats, sinó que els quedarà com a molt la pensió màxima, independentment d'haver cotitzat en alguns casos fins a 38 anys. Dit d'altra manera, i en línies generals, cobrarà el mateix un funcionari del grup A1 amb 32 anys cotitzats que un altre amb 38. En tots dos casos, la pensió màxima.

En canvi, els funcionaris del grup A2 (antic grup B), sí que podran arribar a cobrar el 100% de l'haver regulador, que assolirien amb 35 anys treballats, ja que la quantitat a cobrar amb aquest % (2.268,84€) és inferior a la pensió màxima fixada pel govern.