Models de sol·licituds

Al Portal de centre de la Intranet del Departament d'Ensenyament es poden trobar tots els models de sol·licitud actualitzats. Per accedir-hi, s'ha d'utilitzar l'usuari i contrasenya corporatiu (ATRI) assignat. S'ha de clicar sobre Personal de centres i, a continuació, sobre Personal docent (Accés als formularis per sol·licitar: permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, compatibilitat, etc.)

També es pot trobar la informació i els models de sol·licitud corresponents a la pàgina dels Serveis Territorials del Baix Llobregat dedicada a informació i sol·licituds de gestió de personal docent , i en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona a la secció de tràmits i sol·licituds


Model genèric d'instància de sol·licitud