Fulls informatius d'ASPEPC-SPS de l'àrea de retribucions

Curs 2015-16

* SECUNDARIA.INFO 145. La pèrdua de poder adquisitiu en els darrers set anys

* SECUNDARIA.INFO 144. Jubilació 2016

Curs 2014-15

Curs 2013-14

Curs 2012-13