Fulls informatius d'ASPEPC-SPS de l'àrea de retribucions

Curs 2017-18

* SECUNDARIA.INFO 175. La pèrdua de poder adquisitiu en els darrers nou anys

* SECUNDARIA.INFO 176. Jubilació 2018

Curs 2016-17

* SECUNDARIA.INFO 165. La pèrdua de poder adquisitiu en els darrers vuit anys

* SECUNDARIA.INFO 168. Jubilació 2017

Curs 2015-16

* SECUNDARIA.INFO 146. Retribucions 2016

* SECUNDARIA.INFO 145. La pèrdua de poder adquisitiu en els darrers set anys

* SECUNDARIA.INFO 144. Jubilació 2016

Curs 2014-15

Curs 2013-14

Curs 2012-13