Novetats

Què cobrarem l'any 2017?

Segons el Decret 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017, les nostres retribucions queden, de moment, congelades.

Ara bé, no és descartable una apujada al voltant d'un 1% de les nostres retribucions (tal i com va passar l'any 2016). Aquesta apujada depèn de com queden finalment el Pressupost de la Generalitat de Catalunya i els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2017.

A Catalunya, al projecte dels pressupostos per al 2017, encara que també està prevista la congelació, es reserva una part del fons de contingència per si el Govern central aprova finalment un augment salarial de l'1% per al personal públic.

D'altra banda, pel que fa al Govern central, la possible apujada s'inclouria als Pressupostos del proper any, que podrien aprovar-se cap a meitat del 2017. Segons les declaracions del Secretari d'Estat de Pressupostos i Despeses, Alberto Nadal, aquest possible increment salarial s'aplicaria amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2017.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat al respecte.

Tauiles retributives actualitzades a 2016

Què hem cobrat a la nòmina d'aquest mes de novembre de 2016?

A més de la mensualitat ordinària, ens han abonat el següent:

1. Fruit de l'acord signat amb l'administració, se'ns ha retornat un 20,77% de la paga extra de l'any 2012 (article 1, punt 1.1). Podeu veure la normativa seguint aquest enllaç

La paga extra apareix reflectida a la nòmina en dos conceptes diferents:

003S Recuperació Paga extra 12/2012

085S Recuperació Complement addicional específic 12/2012

Recordeu que aquesta paga no la recuperarem del tot fins a l'any 2018. Així, l'administració ens la va retornant poc a poc:

  • el pròxim mes de març del 2017 cobrarem un 34,42%
  • finalment, al març del 2018 cobrarem un 20,77%

Hem de puntualitzar també que encara se'ns deu l'equivalent a dues pagues més, la dels anys 2013 i 2014. Actualment s'està negociant la seva devolució.

2. Fruit del mateix acord (article 1, punt 1.3), també hem cobrat allò que se'ns va retallar l'any passat. Ho podeu trobar a la nòmina sota el concepte

390R Aplicació Acord Govern 78/2012

Recordem com va procedir el nostre Govern:

el març del 2015, el Govern es va veure obligat a pagar-nos els primers 44 dies de la paga extra del 2012, però va “ressucitar” una normativa d'aquell any que ens retallava el 5% de les nostres retribucions anuals. Així, a la mateixa nòmina ens pagava part de la paga extra però ens tornava a retallar. Sorprenentment, després d'executar malament els càlculs, al juliol del 2015 ens van haver de tornar la quantitat retallada de més.

En resum, en aquesta nòmina actual hem cobrat la diferència entre el que ens van retallar al març i el que ens van tornar al juliol de l'any passat. Per entendre'ns, si al març del 2015 ens van retallar 10 € i al juliol ens tornaren 8 €, en aquesta nòmina actual ens han retornat els 2 € que ens faltaven.

El Departament va informar a la mesa sectorial de 5 d'octubre que ens abonarà el 20,77% de la paga extra de 2012 a la nòmina del proper mes de novembre. Recordeu que també ens pagaran el que ens van retindre al juliol de l'any passat (retallada del 5% de les retribucions de 2012; aquesta quantitat apareixia descrita com a “Import afectat 5% sobre devolució 24,04%”).

Ahir 20 de juliol es va publicar a l'ATRI una nota amb les instruccions i el model de sol·licitud per a què tot el professorat que ja no depèn del Departament d'Ensenyament (professorat que hi té dret a cobrar i que no estava en actiu o situació assimilada el dia 23 de juny de 2016, p.ex. professors jubilats, professors que han marxat a altres Comunitats Autònomes, professorat que ha finalitzat el seu nomenament, etc.) pugui sol·licitar el pagament del 20.77% de la paga extra de 2012. Cal recordar que a la resta de treballadors ens ho abonaran d'ofici sense fer cap tràmit a la nòmina d'octubre-novembre d'aquest any. Podeu llegir la nota aquí.

El termini de presentació de la sol·licitud és de tres mesos a comptar des de la data de publicació en el DOGC del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, és a dir, a partir del dia 23 de juny de 2016