El nostre sou i la crisi

Us presentem quatre models de taules retributives (depenent de l'antiguitat) en les quals es pot apreciar l'impacte de l'actual crisi al salari del professorat públic de Secundària de Catalunya.

Dintre de les retribucions de 2015 hem inclòs la part de la paga de 2012 que la Generalitat de Catalunya ens ha tornat efectivament (ens havia de tornar un 24,04%, però va aplicar una normativa de l'any 2012 i ens va retallar novament). No oblidem que, a diferència del que està passant a gran part de la resta de l'estat espanyol, a Catalunya, el Govern de la Generalitat es nega a tornar el 76% de la paga de 2012 (així com les dels anys 2013 i 2014).

En aquests quadres comparatius, no es reflecteixen la resta de retallades aplicades al sector i que empitjoren les nostres condicions laborals: augment de 18 a 20 hores lectives, augment de 24 a 28 hores de permanència al centre en horari fix, increment de ràtios d'alumnes, disminució del sou del professorat substitut (finalment recuperat gràcies a la pressió sindical al gener de 2015), penalitzacions econòmiques en cas de baixa, supressió del FAS i eliminació d'aportacions al Plà de Pensions, disminució progressiva de la dotació de funcionament ordinari dels centres, apujada d'IRPF i altres impostos…

Com a dada rellevant cal esmentar que la paga extraordinària únicament es va percebre al 100% els mesos de desembre de 2009 i de juny de 2010.

Feu click sobre la imatge per tal d'ampliar-la

Sense antiguitat

El salari real s'obté en dividir el salari brut per l'índex de l'IPC

9 anys d'antiguitat

18 anys d'antiguitat

30 anys d'antiguitat

A la gràfica següent es pot observar clarament la reducció salarial dels darrers set anys i comprovar l'agreujament de les retallades que ha suposat l'augment de l'IPC (encara que al 2015 ha augmentat només un 0,3%, des de desembre de 2009 fins a desembre de 2015 ha pujat un 9,2% a Catalunya), minvant el nostre poder adquisitiu en quasi un 13,6%.

La davallada dels nostres salaris al detall

L'any 2010 es va produir una rebaixa significativa de les nostres retribucions, sobretot a les pagues extraordinàries. A la següent taula podeu veure com han anat evolucionant cadascun dels conceptes que trobem a la nostra nòmina.