Mesa sectorial: Curs 2017-2018

28 de febrer de 2018: Continuació de la Mesa Tècnica de 31 de gener de 2018

 • Continuació de la Reunió de la Mesa Tècnica per tractar la programació del calendari de les convocatòries de concurs d’oposició als cossos docents dels propers cursos dins del procés d’estabilització.

Mesa Tècnica de 31 de gener de 2018

 • Reunió de la Mesa Tècnica per tractar la programació del calendari de les convocatòries de concurs d’oposició als cossos docents dels propers cursos dins del procés d’estabilització.

Mesa sectorial de 10 de novembre de 2017

 • Esborrany de la Resolució de la Convocatòria del concurs oposició 2017.
 • Resolució ENS/xx/2017, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 18 d'octubre de 2017

 • Concursos oposició: Convocatòria concurs oposició 2017. Especialitats i places a convocar. Oferta parcial d’ocupació 2017.
 • Propera convocatòria Novaco (Borsa de treball).
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 6 d'octubre de 2017

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
 • Concursos oposició:

- Seleccionats d’ingrés lliure al concurs oposició 2016 amb serveis prestats com a interí/substitut.

- Relació entre plantilla i llocs opositables per cossos i especialitats (Dades a 27.9.2017).

 • Torn obert de paraules