Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
sectorial:2017-2018 [23/04/2018 14:29]
jorge@secundaria.info
sectorial:2017-2018 [14/05/2018 10:28] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Mesa sectorial: Curs 2017-2018 ====== ====== Mesa sectorial: Curs 2017-2018 ======
 +
 +[[sectorial11052018|Mesa sectorial d'11 de maig de 2018]]
 +
 +  * Resolució de xxx d’abril de 2018, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2018-2019 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 +  * Resolució de xxx d’abril de 2018, per la qual es fixe els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2018-2019 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 +  * Ordre ENS/​xxx/​2018,​ de xxxxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 +  * Informació sobre la distribució del pressupost destinat al pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament per a l’any 2017 (punt 7 de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari de 31 de gener de 2017).
 +  * Resolució ENS/​xxxx/​2018,​ de xx de xxxx, per la qual s'​estableixen les bases per a l'​actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019.
 +  * Dades sobre presentació al concurs oposició convocatòria 2017. (A petició de les organitzacions sindicals).
 +  * Torn obert de paraules.
 +
  
 [[sectorial18042018|Mesa sectorial de 18 d'​abril de 2018]] [[sectorial18042018|Mesa sectorial de 18 d'​abril de 2018]]