Temaris d'oposicions amb descompte

ASPEPC·SPS, en el seu afany per oferir cada cop més serveis als seus afiliats, ha arribat a un acord amb l'Editorial MAD per tal que puguin adquirir els temaris d'oposicions en condicions avantatjoses.

L'Editorial MAD és una empresa dedicada des de fa 20 anys a l'edició de temaris d'oposicions i textos professionals, i pel nombre de títols publicats anualment, és la primera de l'Estat en la seva especialitat. ASPEPC·SPS ha seleccionat aquesta editorial per a arribar a aquest acord després d'estudiar les diverses publicacions que integren el seu catàleg, i haver comprovat que reuneixen tres requisits mínims indispensables: rigor, actualització i qualitat.

Les condicions de l'acord

  • Exclusiu per a afiliats d'ASPEPC·SPS.
  • Tots els afiliats gaudiran d'un 30% de descompte sobre el PVP.
  • La compra s'ha de fer a través del propi sindicat.

Instruccions

En cas de dubte consulteu-nos (Centre d'Atenció al Professorat).

Els afiliats interessats han de fer un ingrés al compte ES56 3025 0005 8214 3323 2164, calculant un descompte del 30% sobre el PVP de cada volum solt (és a dir, el descompte no es pot aplicar sobre el preu de l'anomenat “paquete ahorro”), que es pot consultar a http://www.oposicion-secundaria.com/temarios.html.

Comuniqueu immediatament en aquest formulari, les publicacions que us interessen, la quantitat ingressada i la data d'ingrés. Si la comanda és superior a 100€ (un cop aplicat el descompte), els ports des de l'editorial fins a la seu del sindicat a Barcelona estan pagats.

En les comandes inferiors a 100€ cal afegir 5€ en concepte de ports fins a la seu del sindicat.

Els afiliats que passin a recollir els temaris per la seu del sindicat no tindran cap despesa addicional. Aquells qui vulguin rebre el material al seu domicili, ens ho hauran de comunicar, i els serà tramès a ports deguts.

El sindicat no obté cap benefici econòmic amb aquest servei, ja que ofereix als afiliats la totalitat del descompte que li ofereix Editorial MAD, que és del 30%, sense cap comissió. Tota la gestió s'ofereix gratuïtament als afiliats.

El llibre “DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y PREPARACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. EXPOSICIÓN Y DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL. CÓMO AFECTA EL NUEVO REGLAMENTO DE ACCESO A LAS OPOSICIONES DE SECUNDARIA” té un descompte del 25%.