Educació convocará oposiciones para al menos 800 plazas de docentes (Illes Balears)0

Lectures (1578) 06/09/2015, 12:43  |   |  Etiquetes: #Oposicions, #Interins i substituts,

La Conselleria d'Educació prevé convocar oposiciones para profesorado de Primaria y Secundaria para 2017 y 2019, que supondrían un mínimo de 400 plazas, con el fin de dar estabilidad a la plantilla de las islas, que actualmente cuenta con un 25% de interinos.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Aprovada l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat per a l'any 2015: 138 places de Secundària0

Lectures (2818) 23/07/2015, 18:01  |   |  Etiquetes: #Oposicions, #DOGC,

ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


El Govern aprova una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors prioritaris0

Lectures (1490) 22/07/2015, 00:06  |   |  Etiquetes: #Oposicions,

El Consell Executiu ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya, que preveu la incorporació de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors considerats prioritaris pel Govern i que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. Es tracta de la primera oferta d’ocupació pública aprovada pel Govern català des del 2011, quan la provisió de llocs de treball a l’Administració de la Generalitat es va aturar com a conseqüència de les mesures de contenció pressupostària arran del context econòmic advers.
La incorporació de nous professionals a l’Administració de la Generalitat es destina en una alta proporció a àmbits de perfil social, com ara salut (340 places), ensenyament (300) o assistència social (70). El control del frau fiscal i el reforçament de l’Agència Tributària Catalana es reflecteixen en la dotació de 20 places del cos superior d’inspectors tributaris i 40 places del cos tècnic de gestors tributaris.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Oposicions 2015: Comunitat de Múrcia (convocades 140 places de secundària)0

Lectures (1033) 26/03/2015, 09:46  |   |  Etiquetes: #Oposicions,

Orden de 13 de marzo de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2015, y por la que se regula la composición de las listas de interinidad en estos cuerpos para el curso 2015-2016.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Oposicions 2015: Aragó (convocades 176 places de Secundària)0

Lectures (1155) 18/03/2015, 10:52  |   |  Etiquetes: #Oposicions,

ORDEN de 11 de marzo de 2015, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos.

Més informació

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Oposicions 2015: Comunitat de Madrid (convocades 80 places de Secundària)0

Lectures (624) 18/03/2015, 10:48  |   |  Etiquetes: #Oposicions,

Concurso-oposición para cubrir 80 plazas, se reserva al menos el 7 por 100 para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad. En el supuesto de que estas no sean cubiertas total o parcialmente, se acumularán a las restantes plazas convocadas.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Oposicions 2015: estat de les possibles convocatòries a les diferents Comunitats0

Lectures (3130) 16/01/2015, 10:00  |   |  Etiquetes: #Oposicions,

Darreres notícies de les diferents Comunitats respecte a les convocatòries d'oposicions 2015. Font: magister.es

Oposicions 2014: publicada la convocatòria a Madrid0

Lectures (759) 25/04/2014, 09:26  |   |  Etiquetes: #Oposicions,

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del citado Cuerpo.
Plazas de Secundaria convocadas: 157.
Plazo de presentación de solicitudes: de 22 de abril a 12 de mayo.

Más información y solicitudes

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Oposicions 2014: publicada la convocatòria a Aragó0

Lectures (897) 25/04/2014, 08:15  |   |  Etiquetes: #Oposicions,

ORDEN de 11 de abril de 2014, del Departamento Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del citado Cuerpo.
Plazas de secundaria convocadas: 210.
Plazo de presentación de solicitudes: de 15 de abril a 15 de mayo.

Acceso a la solicitud

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Oposicions 2014: publicada la convocatòria a Astúries0

Lectures (590) 10/04/2014, 17:24  |   |  Etiquetes: #Oposicions,

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y procedimientos para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Google+ Youtube SPES Fòrum per al progrés Ensenyament

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.