Resum de la Mesa Sectorial de 9 de març0

Lectures (561) 11/03/2016, 12:53  |   |  Etiquetes: #Oposicions, #Mesa sectorial, #Jornada intensiva, #Interins i substituts,

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2016, corresponent a la sessió del dia 28 de gener de 2016.
2.- Anàlisi de la prova pilot al Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental, pel que fa al procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacant o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics.
3.- Resolució XXXX, per la qual s’amplia el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics als Serveis Territorials XXXXX.
4.- Ordre ENS/xxx/2016, per la qual s’estableix el calendari del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
5.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Convocatòria llistes interins per a Regne Unit. Curs 2016-20170

Lectures (506) 09/03/2016, 08:12  |   |  Etiquetes: #Places a l'exterior, #Interins i substituts,

Listas de interinos de la Consejería de Educación en Reino Unido

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Convocatòria llistes interins per a França. Curs 2016-20170

Lectures (402) 18/02/2016, 10:07  |   |  Etiquetes: #Places a l'exterior, #Interins i substituts,

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA FORMACIÓN DE LAS LISTAS DE ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN CENTROS Y PROGRAMAS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN FRANCIA PARA EL CURSO 2016/2017.
Més informació a la pàgina web del Ministeri

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Convocatòria llistes interins per a Portugal. Curs 2016-20170

Lectures (722) 16/02/2016, 17:27  |   |  Etiquetes: #Places a l'exterior, #Interins i substituts,

Convocatoria de la Consejería de Educación en Portugal para la formación de lista de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes de Maestros y Profesores de Educación Secundaria contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros y programas de la acción educativa española en Portugal para el curso 2016-2017.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Convocatòria llistes interins per al Marroc. Curs 2016-20170

Lectures (590) 16/02/2016, 15:06  |   |  Etiquetes: #Places a l'exterior, #Interins i substituts,

Interinos Marruecos 2016.
Termini de presentació de sol·licituds: de 10 de febrer fins a 25 de febrer.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals per accedir a la borsa de personal docent. Novetats.0

Lectures (608) 26/01/2016, 07:45  |  Departament d'Ensenyament  |  Etiquetes: #Interins i substituts,

En relació a la certificació negativa del Registre Central d'antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, les persones que presenten el resguard d'haver-la sol·licitat, estaran incloses a la llista d'admesos provisionals, pendents de presentar la certificació.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Obertura d'un període de consulta i modificació de dades de la Borsa de Treball0

Lectures (522) 25/01/2016, 10:08  |   |  Etiquetes: #Interins i substituts,

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.
El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2015-2016.
Al llarg del curs 2015-2016 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2015, del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015, del 26 de gener al 2 de febrer de 2016 i la darrera setmana del mes de març de 2016.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Prorrogat fins el 23 de març pel certificat de penals el termini de sol·licituds de la Borsa de Treball0

Lectures (941) 20/01/2016, 08:04  |   |  Etiquetes: #Interins i substituts,

De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016. Informació addicional

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball0

Lectures (919) 14/01/2016, 11:27  |   |  Etiquetes: #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
termini de presentació de sol·licituds de 18 de gener a 8 de febrer ambdós inclosos.
Accés a l'aplicatiu
Més info al web del departament

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Modificació de la normativa de la Borsa de Treball (registre de delinqüents sexuals)0

Lectures (967) 11/01/2016, 09:48  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Google+ Youtube SPES Fòrum per al progrés Ensenyament

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.