Certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals per accedir a la borsa de personal docent. Novetats.0

Lectures (580) 26/01/2016, 07:45  |  Departament d'Ensenyament  |  Etiquetes: #Interins i substituts,

En relació a la certificació negativa del Registre Central d'antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, les persones que presenten el resguard d'haver-la sol·licitat, estaran incloses a la llista d'admesos provisionals, pendents de presentar la certificació.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Obertura d'un període de consulta i modificació de dades de la Borsa de Treball0

Lectures (504) 25/01/2016, 10:08  |   |  Etiquetes: #Interins i substituts,

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.
El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2015-2016.
Al llarg del curs 2015-2016 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2015, del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015, del 26 de gener al 2 de febrer de 2016 i la darrera setmana del mes de març de 2016.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Prorrogat fins el 23 de març pel certificat de penals el termini de sol·licituds de la Borsa de Treball0

Lectures (919) 20/01/2016, 08:04  |   |  Etiquetes: #Interins i substituts,

De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016. Informació addicional

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball0

Lectures (896) 14/01/2016, 11:27  |   |  Etiquetes: #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
termini de presentació de sol·licituds de 18 de gener a 8 de febrer ambdós inclosos.
Accés a l'aplicatiu
Més info al web del departament

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Modificació de la normativa de la Borsa de Treball (registre de delinqüents sexuals)0

Lectures (948) 11/01/2016, 09:48  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Resum de la Mesa Sectorial de 21 de desembre de 2015: Oposicions, Obertura borsa de treball, Condicions de treball interins i susbtituts, Decret d'escola inclus0

Lectures (1159) 23/12/2015, 16:14  |   |  Etiquetes: #Mesa sectorial, #Interins i substituts,

Ordre del dia:
Resolució de xx de desembre de 2015, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es modifica la Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretaria General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.
Resolució ENS/ xxx /2015 de XX de XXXX de 2015 de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.
Resolució ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.
Modificacions EBEP: articles 49.f), 50, 89.1) i DA 16 del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Borsa de treball: període de consulta i modificació de dades0

Lectures (860) 26/10/2015, 08:02  |   |  Etiquetes: #Interins i substituts,

Actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016. De 26 d'octubre a 2 de novembre de 2015.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Resum de la Mesa Sectorial de 21 d'octubre de 2015: oposicions, plantilles, comissions serveis...0

Lectures (1724) 23/10/2015, 11:41  |   |  Etiquetes: #Reducció de jornada, #Oposicions, #Mesa sectorial, #Interins i substituts, #Decret de plantilles,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
            - Acta núm. 07/2015 corresponent a la sessió del 9 de juny de 2015.
            - Acta núm. 08/2015 corresponent a la sessió del 17 de juny de 2015.
2.- Renovació i composició  de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari.
3.- Informació sobre el màster de formació del professorat per al cos de professors tècnics de Formació Professional.
4.- Informació sobre plantilles i adjudicacions de les destinacions del professorat per al curs 2015-2016.
5.- Torn obert de paraules: oposicions, cobrament juliol, tutoria, obligatorietat sortides, cobrament 4t sexenni professorat interí...

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Guia del professorat interí i substitut. Curs 2015-20160

Lectures (1376) 07/10/2015, 07:33  |   |  Etiquetes: #Normativa i legislació, #Interins i substituts,

Tot allò que necessites saber sobre interinitats i substitucions: gestió de la borsa, nomenaments, retribucions, permisos...

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


[TV] L'Illa de Robinson: Taula sobre l'inici del curs escolar0

Lectures (510) 08/09/2015, 11:18  |  El Punt Avui Televisió - 07/09/2015  |  Etiquetes: #Oposicions, #LOMCE, #LEC, #Interins i substituts,

Debat (minut 6:10) sobre l'inici de curs amb la participació de Xavier Massó, Secretari General d'ASPEPC·SPS.

L'Illa de Robinson és un magazin dirigit i presentat per Eduard Berraondo que parla de temes i notícies d'interès social i cultural, amb entrevistes i debats.

Més informació


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Google+ Youtube SPES

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.