Oposicions 2018: Criteris de correcció


Publicats els criteris de correcció

... Llegir aquest article ...El Sindicat Professors de Secundària demana una convocatòria de Mesa Sectorial per al retorn a les 18 i 24


Les organitzacions sindicals sotasignats presents a la Mesa Sectorial de Negociació
DEMANEM:

... Llegir aquest article ...Canvi de seu central del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)


El SINDICAT PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (aspepc·sps) canvia la seu central de Barcelona. Tot i aprofitar el període de vacances de Setmana Santa per a fer el trasllat, ens veurem obligats a estar uns dies sense poder oferir l'atenció telefònica habitual: entre el dijous 22 i el dijous 29 de març no serà possible atendre trucades al número de telèfon de la seu central, el 933170237.
Durant el període de vacances de setmana santa l'atenció serà: de 26 a 29 de març, telefònica de 09:30 a 13:30 excepte al telèfon de la seu central i per correu electrònic a les diferents seus territorials.

... Llegir aquest article ...Oposicions 2018: llista definitiva d'admesos i exclosos i data de començament de les proves


RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
(...)

—3 En totes les especialitats, el dia 13 d'abril de 2018, a les 16 hores, es realitzarà la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi han d'assistir.

Els aspirants poden presentar la documentació acreditativa per tal d'estar exempts de realitzar la prova del coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, davant del tribunal, el mateix dia 13 d'abril de 2018.

—4 L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 14 d'abril de 2018, a les 9 hores. Aquest acte té caràcter personal i, en conseqüència, la seva assistència serà obligada. Els que no hi compareguin personalment seran exclosos del procediment selectiu, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. En el mateix acte de presentació, tots els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, així com els que participin en el procediment d'accés a un cos del mateix grup que participin per la mateixa especialitat, hauran de lliurar la programació didàctica.

Accés a la consulta

... Llegir aquest article ...


Centre d'Atenció al Professorat

Dirigiu les vostres consultes i/o les peticions de visita de centre al Centre d'Atenció al Professorat.

Els afiliats/des rebran una resposta en 24/48 hores.

L’acord entre el Departament i altres sindicats, nefast per al professorat de secundària0

Lectures (1707) 16/02/2017, 09:30  |  Joan Alis Pujol. Responsable d'FP del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·  |  Etiquetes: #Opinió, #Mobilitzacions, #Cicles Formatius, #18i24,

Un professor que passa més temps a l'institut té menys temps per preparar les classes i corregir, tasques que es fan principalment a casa. O algú pensa que els centres són espais de treball aptes per a tasques que requereixen un alt nivell de concentració? Quan fa que els signants de l’acord no trepitgen un institut de secundària?

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), tercer sindicat amb més representació a l’ensenyament públic no universitari, va decidir no signar cap acord amb el Departament el passat dimarts 31 de gener per motius ja explicats. No reiterarem aquí tots els greuges per als docents de secundària, però n’apuntarem d'altres de més subtils.

Tot i reconèixer lleugers avenços en alguns temes, l’acord suposa la constatació d’un canvi en la visió de la feina de professor -impartir classes cada cop suposa una part més petita de les nostres tasques al centre. Mentre en l’antic horari de 18 hores lectives més 6 d’horari fix al centre fèiem classe un 75% de les hores que estàvem a l’institut, en l’horari que fem fins ara de 20 hores de classe més 8 de permanència se’ns ha reduït el temps lectiu a un 71,5% del que passem al centre. L’acord signat recentment per altres sindicats amb el Departament implicarà 19 hores de classe i 28 de permanència a partir del curs vinent, I això significa que es reduirà la proporció del temps de classes per sota del 68% del temps total. Durant prop d’un terç del temps que passarem al centre el curs vinent no farem classe. Què farem, llavors?

Fins al 2010 la feina del professor consistia, essencialment, a fer classe: 18 hores lectives, 2 de reunions i les altres de guàrdia per cobrir possibles eventualitats del centre. A partir de llavors el Departament va aprofitar les retallades per carregar-nos amb més hores d'estada al centre, “per poder atendre l’increment d’hores complementàries de coordinació i de tutoria”, segons diu l’Acord Gov/29/2012 en la part que encara continua vigent. A partir del curs vinent se’ns carrega amb una hora més l'horari complementari fix, passant de 8 a 9, i el Departament ho justifica com a canvi en el seu “model educatiu”, cosa que no compartim ja que un professor que passa més temps al centre té menys temps per preparar les classes i corregir, tasques que es fan principalment a casa. Qui són els que han acceptat l’horari de 28 hores a la secundària? Ens volen fer creure que en la majoria de centres de Catalunya es poden dedicar les hores de permanència a preparar classes? Que hi ha ordinadors per a tots els professors? Que internet funciona a alta velocitat? Que en els espais de treball del professorat hi ha el silenci necessari per poder treballar? Quan fa que els signants de l’acord no trepitgen un institut de secundària?

Vetllaran els signants de l’acord per a què la interpretació que se'n faci no sigui en contra del professorat? Com s’ha d’interpretar el punt 2 de l’acord? La millora en hores de reducció per càrrecs de coordinació d’una banda incrementa la possibilitat que les direccions prenguin decisions arbitràries a causa de l'opacitat imperant en el seu repartiment, i de l’altra no queda clar si afecta els centres amb ensenyaments d’FP.

Pel que fa al professorat de Cicles Formatius (CF), que representa un 21% del total de la secundària, què farà durant aquestes 9 hores? Com és que no s’ha tingut en compte que el professorat de CF moltes vegades té una feina addicional en la confecció de materials per a les classes, en no disposar molts cops de llibres de text, i encara té més feina a casa? Com ja vam denunciar el passat mes de juny, el Departament està utilitzant el professorat dels centres públics per donar serveis a les empreses sense cap mena de contraprestació i, si n’hi ha, sempre a l’arbitri de les direccions. Les condicions de treball del professorat es deterioren per l'exigència de més dedicació, de tasques que ens són impròpies, com ara les de suport administratiu i l'ampliació "de facto" de la durada dels Cicles Formatius sense cap dotació extraordinària de professorat. Si aquests abusos arbitraris el professorat els patíem durant 8 hores del nostre horari, la situació empitjorarà fins a les 9 hores setmanals. Tinguem en compte que a CF les guàrdies, vigilàncies i permanències en general tenen una menor justificació, ja que l’alumnat major d’edat no roman al centre en absència del professor, per exemple. Quan el Departament decideixi que algunes de les tasques pròpies dels Cicles Formatius, que actualment tenen reducció lectiva, passin a realitzar-se dins les 9 hores complementàries d’horari fix, tot carregant amb més tasques burocràtiques el professorat, què diran aquells que ara es mostren tan cofois amb el seu acord?


facebook twitter google plus enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Google+ Youtube SPES Fòrum per al progrés Ensenyament

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.