Centres de Catalunya

Dades de gener de 2022

1) Fitxa del centre

Podeu consulter totes les dades (complexitat, ensenyaments, plantilla, forma d'ocupació, adjudicacions provisionals o d'estiu, substitucions, adreça...) d'un centre.

2) Generador de peticions

Genera un llistat dels centres per ordre de proximitat a casa vostra. Molt útil per omplir les peticions dels concursos de trasllats, interinatges, comissions de servei...

3) Mapes