Matriculació

Inscripció a cursos, jornades i altres activitats organitzades pel sindicat. A la web http://secundaria.info/formacio trobareu tota la informació sobre la nostra oferta formativa.

Formació AICLE

Curs/ActivitatPlaces
Curs metodologia AICLE (CLIL).60 (Últimes 3 places)

Concurs de trasllats 2018-2019. Xerrades informatives

Avaluació per competències. Xerrades informatives

Curs/ActivitatPlaces
Barcelona. Dimecres 24 d'octubre de 2018.30 Esgotades

La programació per competències (ESO, batxillerat i EOI) (21/01/2019 a 01/03/2019)

Curs/ActivitatPlaces
Opció SENSE correcció de la programació didàctica.10 (Últimes 5 places)
Opció correcció programació didàctica... Ed. Física.10 (Últimes 8 places)
Opció correcció programació didàctica... Matemàtiques .10 (Últimes 8 places)
Opció correcció programació didàctica... Música.10 (Últimes 10 places)
Opció pla d’intervenció... Orientació educativa .10 (Últimes 9 places)
Opció correcció programació didàctica... Alemany EOI .10 (Últimes 10 places)
Opció correcció programació didàctica... Anglès EOI .10 (Últimes 10 places)
Opció correcció programació didàctica... Economia.10 (Últimes 9 places)
Opció correcció programació didàctica... Tecnologia .10 (Últimes 9 places)
Opció correcció programació didàctica... Castellà .10 (Últimes 6 places)
Opció correcció programació didàctica... Geografia i Història.10 (Últimes 8 places)
Opció correcció programació didàctica... Francès EOI.10 (Últimes 10 places)
Opció correcció programació didàctica... Biologia.10 (Últimes 7 places)
Opció correcció programació didàctica... Francès.10 (Últimes 10 places)
Opció correcció programació didàctica... Física i Química.10 (Últimes 10 places)
Opció correcció programació didàctica... Filosofia.10 (Últimes 10 places)
Opció correcció programació didàctica... Visual i plàstica.10 (Últimes 10 places)
Opció correcció programació didàctica... Anglès.10 (Últimes 6 places)
Opció correcció programació didàctica... Català .10 (Últimes 7 places)

VII Jornades de Secundària

Curs/ActivitatPlaces
Sistema educatiu i model social.30

Programació Didàctica Cicles Formatius (LOE)

Curs/ActivitatPlaces
1r torn (15/11/2018 a 21/12/2018).80 (Últimes 4 places)
2n torn (17/01/2019 a 28/02/2019).40

Si dos dies després d'haver realitzat una transferència bancària no s'ha actualitzat l'estat de la vostra inscripció, contacteu amb el Centre d'Atenció al Professorat adjuntant el comprovant del pagament.
Selecciona la pestanya "Els meus cursos" per consultar l'estat de la inscripció i, si és el cas, accedir a l'Aula Virtual.

La informació sobre la nostra activitat formativa la trobaràs a http://secundaria.info/formacio