I Escola d'Hivern de la Federació ASPEPC·SPS. -Telemàtics- de 27 de febrer a 31 de març

Curs Telemàtic.

30 Hores.

Segon torn: de 27 de febrer a 31 de març

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Qualificació, competències i incorporació a la feina

Objectius:

En aquest curs es treballarien , principalment les qualificacions professionals, basades en el sistema de qualificacions i Formació professional i la seva "moneda de canvi" : la unitat de competència.
També es treballarà la incorporació a la feina (en la seva vessant d'orientació laboral) enfocada a conèixer tots aquells intruments que tenim a l'abast a la xarxa i amb especial alçaprem en les oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

Destinataris:

Professorat de secundària: de Formació professional, tutors d'ESO i Batxillerat i orientadors.

Requisits:

Conèixement bàsic de les eines comunicatives on line: correu electrònic, adjunció de fitxers...

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2011, 10:00 fins 06/01/2012, 22:00

Afiliats: de 01/12/2011, 10:00 fins 06/01/2012, 22:00

Places

Oferides: 30

Reservades: 0

Matriculats: 0

Disponibles: 30