I Escola d'Hivern de la Federació ASPEPC·SPS. -Telemàtics- de 27 de febrer a 31 de març

Curs Telemàtic.

30 Hores.

Segon torn: de 27 de febrer a 31 de març

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Usar eines de Google Docs (i altres) a classe

Sabies que hi ha un paquet d'ofimàtica que tu i els teus alumnes podeu usar simplement connectant-vos a una pàgina web? I que a més a més pots fer que els alumnes presentin els seus treballs en aquest entorn i que pots corregir els seus treballs i fer comentaris al damunt en el mateix moment que estan escrivint? No t'agradaria veure tots els retocs que ha fet un alumne en un treball? Vols muntar una pàgina web de la classe i no saps com? Vols que els teus alumnes facin un portafoli digital? En aquest curs aprofundirem sobre les eines de Google (encara que també veurem altres alternatives web) per a introduir-les en la pràctica diària de la nostra aula.

Objectius:

L'objectiu del curs és que el alumnes tinguin una idea exacte i una opinió crítica sobre l'ús del paquet d'ofimàtica online de google i d'altres equivalent, vegin les avantatges sobre els paquets d'ofimàtica no online, i els seus inconvenients. Al finalitzar el curs s'espera que els alumnes hagin adquirit les competències necessàries per a usar aquests paquets de forma àgil en el dia dia de la seva pràctica docent.

Destinataris:

Tot el professorat.

Requeriments:

Coneixements bàsics d'Internet i ofimàtica

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2011, 10:00 fins 22/02/2012, 22:00

Afiliats: de 01/12/2011, 10:00 fins 22/02/2012, 22:00

Places

Oferides: 30

Reservades: 0

Matriculats: 27

Disponibles: 3