II Escola d'Hivern d'ASPEPC·SPS

Cursos Telemàtics de 30 hores

Els cursos tindran lloc del 21 de gener al 28 de febrer de 2013.

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Cada curs estableix les seves condicions per a la certificació. Els Certificats estaran disponibles uns quinze dies després de la finalització de l'Escola d'Hivern a la web de la XTEC, a l'apartat de Formació. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar a l'adreça certificats@secundaria.info la certificació en paper a partir del 15 de març de 2013.

Fotografia bàsica amb GIMP

Formador: Casas Torres, Llogari

En aquest curs es fa una revisió de totes les eines y mecanismes que permeten fer qualsevol de les operacions bàsiques que són necessaries conèixer per poder treballar en imatges digitals.

Objectius

Conèixer les diferencies i usos dels formats més utilitzats en imatge digital.

Aprendre a treballar amb les eines de pintat i el tampó de clonar.

Saber retallar, girar, escalar i canviar de mides una imatge.

Treballar amb les eines de selecció.

Entendre el concepte de capes i saber-hi treballar.

Conèixer els diferents modes de mescla de les capes.

Conèixer el funcionament bàsic de les màscares de capa. Iniciar-se en processos de retoc professional.

Destinataris

Persones sense coneixements de programes de retoc d'imatges o que vulguin ampliar i/o refrescar els seus coneixements de GIMP.

Requisits

Sense requisits previs

Requisits de maquinari:

Ordinador PC o Mac i connexió a internet.

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Places

Oferides: 35

Reservades: 0

Matriculats: 29

Disponibles: 6