II Escola d'Hivern d'ASPEPC·SPS

Cursos Telemàtics de 30 hores

Els cursos tindran lloc del 21 de gener al 28 de febrer de 2013.

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Cada curs estableix les seves condicions per a la certificació. Els Certificats estaran disponibles uns quinze dies després de la finalització de l'Escola d'Hivern a la web de la XTEC, a l'apartat de Formació. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar a l'adreça certificats@secundaria.info la certificació en paper a partir del 15 de març de 2013.

Advance your English

Formadora: Calzada Vitoria, Maria Rosa

El curs tracta temes de la vida quotidiana però amb un enfocament avançat, potenciant i fomentant l' ús d' estructures i vocabulari pròpies d' aquest nivell. Els mòduls inclouran textos per llegir, vídeos per reflexionar-hi així com vocabulari i idees pràctiques per afavorir la conversa al voltant d' aquests temes.

Objectius

Amb aquest curs es pretèn que l' alumne millori la seva comprensió a nivell escrit i oral. Alhora, també es fomenta que sigui capaç d' expressar-se i reflexionar sobre els temes del curs.

El curs s' estructura en quatre mòduls:

MODULE 1 FAMILY

MODULE 2 EDUCATION

MODULE 3 TECHNOLOGY

MODULE 4 THE MEDIA

Destinataris

Persones amb un nivell d' anglès intermedi alt o avançat.

Requisits

Els participants hauran de tenir un nivell d'anglès intermedi alt com a mínim.

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Places

Oferides: 35

Reservades: 0

Matriculats: 28

Disponibles: 7