II Escola d'Hivern d'ASPEPC·SPS

Cursos Telemàtics de 30 hores

Els cursos tindran lloc del 21 de gener al 28 de febrer de 2013.

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Cada curs estableix les seves condicions per a la certificació. Els Certificats estaran disponibles uns quinze dies després de la finalització de l'Escola d'Hivern a la web de la XTEC, a l'apartat de Formació. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar a l'adreça certificats@secundaria.info la certificació en paper a partir del 15 de març de 2013.

English to go abroad

Formadora: Salgado Blesa, Mònica

Curs on l’estudiant aprendrà recursos lingüístics i culturals per afrontar amb eficàcia les situacions comunicatives més habituals en els viatges i estades perllongades en països de parla anglesa. S’oferirà vocabulari específic i exercicis de comprensió auditiva i lectora per comprendre les situacions en context i habituar-se a la pronúncia i role-plays per afavorir la producció de llengua apresa.

Objectius

Reconèixer i poder utilitzar en el discurs propi termes, expressions i frases habituals en les diferents situacions quotidianes de la vida en un país de parla anglesa, per exemple: transport, cerca de feina, cerca de casa, temps lliure, etc.

Conèixer i fer pròpies les convencions culturals que facilitaran la conversa i la comunicació amb els residents al país.

Destinataris

Persones que tinguin un nivell intermedi o tercer d'anglès

Requisits

Els participants hauran de tenir un nivell d'anglès intermedi com a mínim.

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Places

Oferides: 30

Reservades: 0

Matriculats: 23

Disponibles: 7