II Escola d'Hivern d'ASPEPC·SPS

Cursos Telemàtics de 30 hores

Els cursos tindran lloc del 21 de gener al 28 de febrer de 2013.

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Cada curs estableix les seves condicions per a la certificació. Els Certificats estaran disponibles uns quinze dies després de la finalització de l'Escola d'Hivern a la web de la XTEC, a l'apartat de Formació. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar a l'adreça certificats@secundaria.info la certificació en paper a partir del 15 de març de 2013.

Usar eines de Google Docs (i altres) a classe

Formador: Roset Mayals, Roman

Sabies que hi ha un paquet d'ofimàtica que tu i els teus alumnes podeu usar simplement connectant-vos a una pàgina web? I que a més a més pots fer que els alumnes presentin els seus treballs en aquest entorn i que pots corregir els seus treballs i fer comentaris al damunt en el mateix moment que estan escrivint? No t'agradaria veure tots els retocs que ha fet un alumne en un treball? Vols muntar una pàgina web de la classe i no saps com? Vols que els teus alumnes facin un portafoli digital? En aquest curs aprofundirem sobre les eines de Google (encara que també veurem altres alternatives web) per a introduir-les en la pràctica diària de la nostra aula.

Objectius

L'objectiu del curs és que el alumnes tinguin una idea exacte i una opinió crítica sobre l'ús del paquet d'ofimàtica online de google i d'altres equivalent, vegin les avantatges sobre els paquets d'ofimàtica no online, i els seus inconvenients. Al finalitzar el curs s'espera que els alumnes hagin adquirit les competències necessàries per a usar aquests paquets de forma àgil en el dia dia de la seva pràctica docent.

Destinataris

Tot el professorat.

Requeriments

Coneixements bàsics d'Internet i ofimàtica

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Places

Oferides: 30

Reservades: 0

Matriculats: 13

Disponibles: 17