II Escola d'Hivern d'ASPEPC·SPS

Cursos Telemàtics de 30 hores

Els cursos tindran lloc del 21 de gener al 28 de febrer de 2013.

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Cada curs estableix les seves condicions per a la certificació. Els Certificats estaran disponibles uns quinze dies després de la finalització de l'Escola d'Hivern a la web de la XTEC, a l'apartat de Formació. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar a l'adreça certificats@secundaria.info la certificació en paper a partir del 15 de març de 2013.

Moodle I: l'aprenentatge en entorn d'aula virtual

Formador: Guerrero Hernàndez, Guillermo

Introducció a les tècniques TIC utilitzant la plataforma Moodle.

Objectius:

Destinataris

Tot professorat de qualsevol nivell educatiu que vulgui aproximar-se a l'educatiu en entorn d'aula virtual i la utilització de Moodle.

Requisits

Tot software necessari serà indexat o lliurat durant el curs. Es potenciarà el software lliure en l?entorn de aula virtual.

Per a fer aquest curs cal tenir un coneixement bàsic de les TIC: ús d'Internet, processador de textos, correu electrònic, maneig de fitxers i directoris. Es recomana l'ús de software lliure tant en el SS.OO com en les aplicacions ofimàtiques. Durant el curs es farà lliurament i reforç de les avantatges de l'ús del software lliure front el privatiu.

Per seguir el curs no cal disposar d'un entorn Moodle ja que es proporcionarà un espai on fer les pràctiques i construir el projecte del curs.

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Places

Oferides: 30

Reservades: 0

Matriculats: 16

Disponibles: 14