II Escola d'Hivern d'ASPEPC·SPS

Cursos Telemàtics de 30 hores

Els cursos tindran lloc del 21 de gener al 28 de febrer de 2013.

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Cada curs estableix les seves condicions per a la certificació. Els Certificats estaran disponibles uns quinze dies després de la finalització de l'Escola d'Hivern a la web de la XTEC, a l'apartat de Formació. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar a l'adreça certificats@secundaria.info la certificació en paper a partir del 15 de març de 2013.

Moodle II: Dinamització d'aula virtual

Formador: Guerrero Hernàndez, Guillermo

S'aconsella no inscriure's en els dos nivells de Moodle alhora

Introducció a les tècniques TIC utilitzant la plataforma Moodle.

Objectius:

Destinataris

Tot professorat de qualsevol nivell educatiu que vulgui millorar les seves capacitats en entorn d'aula virtual i la utilització de Moodle.

Es recomanable uns coneixements mínims de l'entorn Moodle per tal de poder realitzar aquest curs o haver realitzat el curs 'Moodle I' a una edició anterior.

Requisits

Tot software necessari serà indexat o lliurat durant el curs. Es potenciarà el software lliure en l'entorn de aula virtual.

Per a fer aquest curs cal tenir un coneixement bàsic de les TIC: ús d'Internet, processador de textos, correu electrònic, maneig de fitxers i directoris. Es recomana l'ús de software lliure tant en el SS.OO com en les aplicacions ofimàtiques. Durant el curs es farà lliurament i reforç de les avantatges

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Afiliats: de 01/12/2012, 10:00 fins 16/01/2013, 22:00

Places

Oferides: 30

Reservades: 0

Matriculats: 4

Disponibles: 26