Acompanyament (coaching) per a les oposicions a Inspecció 2022-2023

Informació detallada

Bloc III. Gestió de la part oral i de la part escrita de la prova (Durant el primer trimestre de 2023 )

Aquest bloc consta de dues parts: una destinada a treballar les competències comunicatives de l’opositor que orientarà el desenvolupament oral expositiu davant del tribunal i una segona, en l’adequada escriptura de la tercera prova del concurs oposició.

S’iniciarà el curs quan es disposi de la data de finalització de la primera prova.

Modalitat: online

Preus

No afiliats: 280 €

Afiliats SÈNIORS: 180 €

Afiliats JÚNIORS: 205 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 04/07/2022, 10:00 fins 01/02/2023, 16:00

Afiliats: de 04/07/2022, 10:00 fins 01/02/2023, 16:00

Places

Oferides: 15

Reservades: 0

Matriculats: 5

Disponibles: 10