I Escola d'Hivern de la Federació ASPEPC·SPS. -Telemàtics- de 23 de gener a 24 de febrer

Curs Telemàtic

30 hores

Primer torn: de 23 de gener a 24 de febrer

Requeriment mínim general: Coneixements de la plataforma Moodle a nivell d'usuari i utilització de software lliure.

Informàtica musical amb programari lliure

Objectius:

L'objectiu del curs és donar a conèixer eines de programari lliure útils per a desenvolupar activitats tant a l'aula de Música com a la d'informàtica musical, amb especial atenció al processament d'audio i el treball amb MIDI i les combinacions d'ambdós àmbits.
El curs s'orientarà prioritàriament al voltant de la confecció i disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge complementàries que ajudin a la comprensió de continguts fonamentals de la matèria.

Destinataris:

Tot el professorat interessat. Entorn Window i Linux (no es garanteix el correcte funcionament de tot el programari en entorn Mac).

Requisits:

Micro per a gravació.

Preus

No afiliats: 70 €

Afiliats SÈNIORS: 30 €

Afiliats JÚNIORS: 40 €

Termini d'inscripció

No afiliats: de 01/12/2011, 10:00 fins 06/01/2012, 22:00

Afiliats: de 01/12/2011, 10:00 fins 06/01/2012, 22:00

Places

Oferides: 30

Reservades: 0

Matriculats: 0

Disponibles: 30