Instruccions inici de curs (2013-2014) ["Redirigides" pel Departament a les Instruccions del curs 2014-2015]

Normativa corresponent a l’organització i el funcionament dels centres curs 2013-2014.

Cercador

Les resolucions d'organització i funcionament dels centres educatius es difonen mitjançant un cercador. Per fer la cerca cal seleccionar el tipus de centre. Es pot cercar per tema (paraules clau) o desplegant l'índex (seleccionar Índex + Text + Annexos + Models + Documents)

En seleccionar un tipus de centre, podeu descarregar el text en format PDF.

 

Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització de les llars d’infants .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdf Organització del temps escolar .pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf  Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació .pdf Assegurances i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa .pdf Formació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Coordinació entre primària i secundària .pdf   Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf   Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf   Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre .pdf
  Ensenyament de la religió .pdf   Protecció de dades, d’imatges, de la propietat intel·lectual i de l’ús d’Internet .pdf
  Ensenyaments artístics superiors .pdf   Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
  Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf   Seguretat i salut .pdf
  Ensenyaments  de música de grau professional .pdf   Situacions específiques dels alumnes .pdf
  Ensenyaments en els centres d’adults .pdf   Ús social dels centres .pdf
  Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars.  .pdf    
  L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf    
  Orientació i acció tutorial a l’ESO .pdf    
  PQPI: desenvolupament i aplicació .pdf    
  Programacions i recursos didàctics .pdf    
  Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf    
  Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf    

 

Jornada laboral i horaris, Normativa sobre assignació de grups i matèries, Òrgans de direcció i coordinació, Tasques que no poden ser assignades al professorat…

 • SECUNDARIA.INFO núm. 85bis. Normativa d'inici de curs 2012-2013 (II)
  • Òrgans de direcció i coordinació
  • Tasques que no poden ser assignades al professorat
  • Condicions de l'horari setmanal per als funcionaris que tinguin entre 55 i 64 anys
  • Procediment per als casos de queixa sobre l'exercici professional
  • Procediment en cas d'absències o impuntualitats
 • SECUNDARIA.INFO núm. 85. Normativa d'inici de curs 2012-2013 (I)
  • Jornada laboral i horaris
  • Normativa sobre assignació de grups i matèries
Més d'un dia es necessita baixa mèdica

Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013 de les escoles i centres públics d’educació especial; dels centres públics d’educació secundària; dels centres i aules públics d’educació de persones adultes; dels centres que imparteixen ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i disseny i dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors de règim especial; de les escoles oficials d’idiomes i dels serveis educatius.

 • Darrera modificació: 01/09/2014 11:34