Documents d'organització i gestió dels centres: curs 2015-2016

Cercador

Els Documents d'organització i gestió dels centres poden consultar-se mitjançant un cercador o el recull de documents. Per fer la cerca cal seleccionar el tipus de centre. Es pot cercar per tema (paraules clau) o desplegant l'índex (seleccionar Índex + Text + Annexos + Models + Documents)

En seleccionar un tipus de centre, podeu descarregar el text en format PDF.

Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l'accés a grau mitjà i a grau superior .pdf Escoles rurals i zones escolars rurals .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització de les llars d'infants .pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d'adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf  Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf Organització del temps escolar .pdf Assegurances i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació .pdf Formació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l'ESO .pdf Personal d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa .pdf Gestió del personal d'administració i serveis i dels professionals d'atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Coordinació entre l'educació primària i l'educació secundària obligatòria .pdf Personal docent  .pdf Gestió del personal de les llars d'infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum del primer cicle de l'educació infantil .pdf   Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement .pdf Currículum dels ensenyaments d'idiomes .pdf   Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre .pdf
  Ensenyaments artístics superiors .pdf   Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu electrònic .pdf
  Ensenyament de la religió .pdf   Recollida de dades. Registre d'alumnes (RALC), indicadors i Estadística de l'ensenyament..pdf
  Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf   Seguretat i salut .pdf
  Ensenyaments  de música de grau professional .pdf   Situacions específiques dels alumnes .pdf
  Ensenyaments en els centres d’adults .pdf   Ús social dels centres .pdf
  Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf    
  Formació professional dual .pdf    
  L'educació bàsica als centres d'educació especial .pdf    
  Orientació educativa i acció tutorial a l'ESO .pdf    
  Programacions i recursos didàctics .pdf    
  Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf    
  Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf    
  Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf    

  • Darrera modificació: 23/11/2015 13:10