Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisió
Revisió prèvia
centres:documents_organitzacio_i_gestio:1516 [22/06/2015 20:31]
jorge@secundaria.info creat
centres:documents_organitzacio_i_gestio:1516 [23/11/2015 13:10] (actual)
ramon.alonso@secundaria.info
Línia 12: Línia 12:
  
 <​html>​ <​html>​
-</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- show footer template = 1492796320 --> +<table summary=""​ align="​center"​ border="​1"​ bordercolor="#​cccccc"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​1"​ width="​90%"> ​     <​tbody> ​               <​tr><​td class="​estil1">​Projecte educatiu de centre</​td> ​             <td class="​estil1">​Currículum</​td> ​             <td class="​estil1">​Organització del centre</​td> ​             <td class="​estil1">​Gestió del centre</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">​Avaluació de centre <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Avaluacio_centre.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Cicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l'​accés a grau mitjà i a grau superior <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_FP.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Escoles rurals i zones escolars rurals&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Escoles_rurals_ZER.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Actuacions del centre en diversos supòsits <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Actuacions_centres.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Convivència i clima escolar <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Convivencia_clima.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Cicles esportius LOGSE i LOE <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Esports.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Organització de les llars d'​infants&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega pdf)" target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Llars_infants.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d'​adults <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Aspectes_adults.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">​Documents de gestió del centre <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Documents_gestio.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a>&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Concreció i desenvolupament del currículum de l'​educació infantil i primària&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarregar pdf)" target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Infantil_primaria.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Organització del temps escolar&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Temps_escolar.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Assegurances i assistència jurídica al personal <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Assegurances_personal.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Tractament_us_llengues.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Batxillerat.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Organs_unipersonals.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Formació del personal dels centres educatius <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Formacio_PAS.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">​Innovació pedagògica <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Innovacio_pedagogica.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Concreció i desenvolupament del currículum de l'ESO <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_ESO.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Personal d'​administració i serveis i professionals d'​atenció educativa&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_PAS.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Gestió del personal d'​administració i serveis i dels professionals d'​atenció educativa <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Gestio_PAS.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Objectius_projecte.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Coordinació entre l'​educació primària i l'​educació secundària obligatòria <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Coordinacio.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Personal docent&​nbsp;​ <a class="​descargar"​ title="​Obre finestra nova (descarregar pdf)" target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf">​.pdf</​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Gestió del personal de les llars d'​infants <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_llars.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">​Participació de la comunitat educativa <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Participacio_comunitat.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Currículum del primer cicle de l'​educació infantil <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Infantil1.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Gestió del personal docent&​nbsp;​ <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Tecnologies per a l'​aprenentatge i el coneixement <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Currículum dels ensenyaments d'​idiomes <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Idiomes.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Economica_administrativa.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Ensenyaments artístics superiors <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Artistics_superiors.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Protecció de dades personals, ús d'​imatges,​ propietat intel·lectual,​ Internet i correu electrònic <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Proteccio_dades.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Ensenyament de la religió <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Religio.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Recollida de dades. Registre d'​alumnes (RALC), indicadors i Estadística de l'​ensenyament.<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Recollida_dades.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Ensenyaments&​nbsp;​ de dansa de grau professional <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Dansa.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Seguretat i salut <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Seguretat_salut.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Ensenyaments&​nbsp;​ de música de grau professional <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Musica.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Situacions específiques dels alumnes <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Situacions_especifiques.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Ensenyaments en els centres d’adults <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Adults.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Ús social dels centres <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Us_social.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars&​nbsp;​ <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Arts_Plastiques.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Formació professional dual <a title="​Obre finestra nova (descarregar document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_FP_dual.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​L'​educació bàsica als centres d'​educació especial <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Especial.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Orientació educativa i acció tutorial a l'ESO <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Orientacio_ESO.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Programacions i recursos didàctics <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Programacions_recursos.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">​Programes de formació i inserció:​desenvolupament i aplicació <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_PFI.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Simultaneïtat d'​estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de dansa <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Simultaneitat_dansa.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Simultaneïtat d'​estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Simultaneitat_musica.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​     </​tbody> ​ </​table> ​ </​html>​
- +
-</​div>​ +
-</​div></​td></​tr>​ +
-</​tbody></​table>​ +
-</​div></​td></​tr>​ +
-</​tbody></​table><​table id="​rg7545"​ summary=""​ border="​0"​ cellpadding="​0"​ cellspacing="​0"​ width="​100%"><​tbody><​tr align="​LEFT">​ +
-<td style="​padding:​0px 0px 0px 0px;​width:​100%;"​ valign="​top">​ +
-<div class="​elistado">​ +
-<​p></​p><​p> ​ <link rel="​stylesheet"​ type="​text/​css"​ href="​http://​www.gencat.cat/​ensenyament/​intranet/​estils_intranet.css"></​p> ​ <p style="​text-align:​ right"><​a title="​Vés al Cercador"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​portal/​page/​portal/​EducacioIntranet/​Inici/​Normativa/​DOIGC"><​strong>&​gt;&​gt;​Tornar al cercador</​strong></​a><​br> ​ &​nbsp;</​p> ​ <div style="​text-align:​ justify">  ​<table summary=""​ align="​center"​ border="​1"​ bordercolor="#​cccccc"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​1"​ width="​90%"> ​     <​tbody> ​               <​tr><​td class="​estil1">​Projecte educatiu de centre</​td> ​             <td class="​estil1">​Currículum</​td> ​             <td class="​estil1">​Organització del centre</​td> ​             <td class="​estil1">​Gestió del centre</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">​Avaluació de centre <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Avaluacio_centre.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Cicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l'​accés a grau mitjà i a grau superior <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_FP.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Escoles rurals i zones escolars rurals&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Escoles_rurals_ZER.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Actuacions del centre en diversos supòsits <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Actuacions_centres.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Convivència i clima escolar <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Convivencia_clima.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Cicles esportius LOGSE i LOE <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Esports.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Organització de les llars d'​infants&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega pdf)" target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Llars_infants.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d'​adults <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Aspectes_adults.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">​Documents de gestió del centre <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Documents_gestio.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a>&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Concreció i desenvolupament del currículum de l'​educació infantil i primària&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarregar pdf)" target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Infantil_primaria.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Organització del temps escolar&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Temps_escolar.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Assegurances i assistència jurídica al personal <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Assegurances_personal.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Tractament_us_llengues.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Batxillerat.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Organs_unipersonals.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Formació del personal dels centres educatius <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Formacio_PAS.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">​Innovació pedagògica <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Innovacio_pedagogica.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Concreció i desenvolupament del currículum de l'ESO <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_ESO.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Personal d'​administració i serveis i professionals d'​atenció educativa&​nbsp;<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_PAS.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Gestió del personal d'​administració i serveis i dels professionals d'​atenció educativa <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Gestio_PAS.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Objectius_projecte.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Coordinació entre l'​educació primària i l'​educació secundària obligatòria <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Coordinacio.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Personal docent&​nbsp;​ <a class="​descargar"​ title="​Obre finestra nova (descarregar pdf)" target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf">​.pdf</​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Gestió del personal de les llars d'​infants <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_llars.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">​Participació de la comunitat educativa <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Participacio_comunitat.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">​Currículum del primer cicle de l'​educació infantil <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Infantil1.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Gestió del personal docent&​nbsp;​ <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Tecnologies per a l'​aprenentatge i el coneixement <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Tecnologies_aprenentatge.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Currículum dels ensenyaments d'​idiomes <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Idiomes.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Economica_administrativa.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Ensenyaments artístics superiors <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Artistics_superiors.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Protecció de dades personals, ús d'​imatges,​ propietat intel·lectual,​ Internet i correu electrònic <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Proteccio_dades.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Ensenyament de la religió <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Religio.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Recollida de dades. Registre d'​alumnes (RALC), indicadors i Estadística de l'​ensenyament.<​a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Recollida_dades.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Ensenyaments&​nbsp;​ de dansa de grau professional <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Dansa.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Seguretat i salut <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Seguretat_salut.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Ensenyaments&​nbsp;​ de música de grau professional <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Musica.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Situacions específiques dels alumnes <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Situacions_especifiques.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Ensenyaments en els centres d’adults <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Adults.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Ús social dels centres <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Us_social.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars&​nbsp;​ <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Arts_Plastiques.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Formació professional dual <a title="​Obre finestra nova (descarregar document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_FP_dual.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​L'​educació bàsica als centres d'​educació especial <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Especial.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Orientació educativa i acció tutorial a l'ESO <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Orientacio_ESO.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Programacions i recursos didàctics <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Programacions_recursos.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">​Programes de formació i inserció:​desenvolupament i aplicació <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_PFI.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">​Simultaneïtat d'​estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de dansa <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Simultaneitat_dansa.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">​Simultaneïtat d'​estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música <a title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ target="​_blank"​ href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Simultaneitat_musica.pdf"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></​a></​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​     </​tbody> ​ </​table>  ​</​div> ​ <​p>&​nbsp;</​p>​</​html>​+
  • Darrera modificació: 22/06/2015 20:31