Documents d'organització i gestió dels centres: curs 2017-2018

Cercador (cal iniciar sessió amb codi ATRI)

Els Documents d'organització i gestió dels centres poden consultar-se mitjançant un cercador o el recull de documents. Per fer la cerca cal seleccionar el tipus de centre. Es pot cercar per tema (paraules clau) o desplegant l'índex (seleccionar Índex + Text + Annexos + Models + Documents)

En seleccionar un tipus de centre, podeu descarregar el text en format PDF.

 

Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles de formació professional. Curs per a
l'accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
Organització de les llars d'infants .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització del temps escolar.pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf  Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdf Formació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf   Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf   Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
  Ensenyament de la religió .pdf   Implantació de les eines d'administració electrònica als centres del Departament .pdf
  Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf   Prevenció de riscos laborals.pdf
  Ensenyaments  de música de grau professional .pdf   Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
  Ensenyaments en els centres d’adults .pdf   Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
  Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf   Salut escolar en els centres educatius .pdf
  Formació professional en alternança (dual i simple).pdf   Situacions específiques dels alumnes .pdf
  L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf    Ús social dels centres .pdf
  Programacions i recursos didàctics .pdf    
  Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf    
  Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf    
  Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf    
  Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf    
  Títols propis: CFGM d'Animació en circ, CFGS d'Arts del Circ i CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral .pdf    
       

 

  • Darrera modificació: 25/06/2019 11:02