Documents d'organització i gestió dels centres: curs 2019-2020

Cercador (cal iniciar sessió amb codi ATRI)

Els Documents d'organització i gestió dels centres poden consultar-se mitjançant un cercador o el recull de documents. Per fer la cerca cal seleccionar el tipus de centre. Es pot cercar per tema (paraules clau) o desplegant l'índex (seleccionar Índex + Text + Annexos + Models + Documents)

En seleccionar un tipus de centre, podeu descarregar el text en format PDF.


​Projecte educatiu de centre

Currículum

Organització del centre

Gestió del centre

Avaluació del centre .pdf

Cicles de formació professional. Curs per a
l'accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf

Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf

Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf

Convivència i clima escolar .pdf

Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf

Organització de les llars d'infants .pdf

Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf

Cultura digital del centre .pdf

Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf

Organització del temps escolar.pdf

Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf

Documents de gestió del centre .pdf 

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf

Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf

El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdf

Personal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdf

Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf

Innovació pedagògica .pdf

Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf

Personal docent .pdf

Gestió del personal de les llars d’infants .pdf

Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf

Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf

Gestió del personal docent  .p​df

Participació de la comunitat educativa .pdf

Ensenyaments artístics superiors .pdf

 

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf

 

Ensenyament de la religió .pdf

 

Implantació de les eines d'administració electrònica als centres del Departament .pdf

 

Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf

 

Prevenció de riscos laborals.pdf

 

Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf

 

Protecció de dades personals .pdf

 

Ensenyaments  de música de grau professional .pdf

 

Recollida i tractament de dades a efectes estadístics .pdf

 

Ensenyaments en els centres de formació d'adults .pdf

 

Salut escolar en els centres educatius .pdf

 

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf

 

Situacions específiques dels alumnes .pdf

 

Formació professional en alternança (dual i simple).pdf

 

Transparència i accés a la informació pública .pdf

 

Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf

 

Ús social dels centres .pdf

 

L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf

 

 

 

Programacions i recursos didàctics .pdf

 

 

 

Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf

 

 

 

Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf

 

 

 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf

 

 

 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf

 

 

 

Títols propis: CFGM d'Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

 

 

 

  • Darrera modificació: 07/07/2020 11:13