Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
centres:documents_organitzacio_i_gestio:1920 [25/06/2019 11:08]
jorge@secundaria.info
centres:documents_organitzacio_i_gestio:1920 [07/07/2020 11:13] (actual)
jorge@secundaria.info [Enllaços als diferents documents (PDF) [Ara, des de març 2020, cal iniciar sessió amb usuari ATRI/Gicar]]
Línia 10: Línia 10:
  
 <​html>​ <​html>​
-&nbsp;</p <​table ​width="​100%"​ cellspacing="​5"​ cellpadding="​5"​ bordercolor="#​cccccc"​ border="​1"​ align="​center"> ​     <​tbody> ​               <​tr><​td width="​25%" bgcolor="#​D50000"> ​             <p><​strong><​font color="​white"><​br> ​             ​Projecte educatiu de centre<​br>              </​font></​strong></​p> ​             </​td> ​             <td width="​25%" bgcolor="#​D50000"> ​             <p><​strong><​font color="​white"​>​Currículum</​font></​strong>​</​p> ​             </​td> ​             <td width="​25%" bgcolor="#​D50000"> ​             <p><​strong><​font color="​white"​>​Organització del centre</​font></​strong></​p> ​             </​td> ​             <td width="​25%" bgcolor="#​D50000"> ​             <​p><​strong><​font color="​white">​Gestió del centre</​font></​strong></​p> ​             ​</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td> ​             <​p>​Avaluació del centre <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Avaluacio_centre.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Cicles de formació professional. Curs per a<​br> ​             l'​accés al grau mitjà i Curs de preparació&​nbsp;​per a la incorporació als cicles formatius de&​nbsp;​grau superior <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_FP.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Serveis_educatius.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Actuacions del centre en diversos supòsits <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Actuacions_centres.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td> ​             <​p>​Convivència i clima escolar <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Convivencia_clima.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Cicles esportius LOGSE i LOE <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Esports.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Organització de les llars d'​infants&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Llars_infants.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Aspectes_adults.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td> ​             <​p>​Cultura digital del centre&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Cultura_digital.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Concreció i desenvolupament del currículum de l'​educació infantil i primària&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Infantil_primaria.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarregar pdf)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Organització del temps escolar<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Temps_escolar.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Assegurances,​ reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal ​ <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Assegurances_personal.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td> ​             <​p>​Documents de gestió del centre&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Documents_gestio.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a>&​nbsp;</​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Batxillerat.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació &​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Organs_unipersonals.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Formacio_personal.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td> ​             <p>El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Tractament_us_llengues.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'​orientació educativa a l'ESO <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_ESO.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Personal d'​administració i serveis i professional d'​atenció educativa&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_PAS.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Gestio_PAS.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td> ​             <​p>​Innovació pedagògica&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Innovacio_pedagogica.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Currículum del primer cicle de l’educació infantil <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Infantil1.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Personal docent&​nbsp;​.<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova" class="​Descargar">​pdf</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Gestió del personal de les llars d’infants <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_llars.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td> ​             <​p>​Objectius prioritaris del sistema educatiu&​nbsp;&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Objectius_projecte.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <td>              <​p><​span ​class="​estil2">​Currículum dels ensenyaments d’idiomes <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Idiomes.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</a></​span></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Escoles_rurals_ZER.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Gestió del personal docent&​nbsp;​ <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">.pdf</span></a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td> ​             <​p>​Participació de la comunitat educativa&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Participacio_comunitat.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td> ​             <​p>​Ensenyaments artístics superiors <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Artistics_superiors.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'​alumnes <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Economica_administrativa.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td             <​td> ​             <p><​span ​class="​estil2">​Ensenyament de la religió <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Religio.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a><​/span></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Implantació de les eines d'​administració electrònica als centres del Departament&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Eines_administracio_electronica.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Ensenyaments&​nbsp;​ de dansa de grau professional <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Dansa.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Prevenció de riscos laborals<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Prevencio_riscos.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Escoles_autoritzades.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Protecció de dades personals&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Proteccio_dades.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td             <​td> ​             <p><​span ​class="​estil2">​Ensenyaments&​nbsp;​ de música de grau professional <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Musica.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</a></​span></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Recollida i tractament de dades a efectes estadístics <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Recollida_dades.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Ensenyaments en els centres de formació d'​adults&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Adults.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Salut escolar en els centres educatius <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Salut_escolar.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td             <​td> ​             <p><​span ​class="​estil2">​Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars&​nbsp;​ <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Arts_Plastiques.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</a></​span></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Situacions específiques dels alumnes&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Situacions_especifiques.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Formació professional en alternança (dual i simple)<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_FP_alternanca.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarregar document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Transparència i accés a la informació pública&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Transparencia.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​         </tr         <tr> ​             <td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Itineraris formatius específics:​ desenvolupament i aplicació&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_IFE.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Ús social dels centres&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Us_social.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td             <td>              <p><span class="​estil2">​L’educació bàsica als centres d’educació especial <a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Especial.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</a></​span></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Programacions i recursos didàctics&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Programacions_recursos.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Programes de formació i inserció:​desenvolupament i aplicació&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_PFI.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ class="​descargar">​.pdf</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Servei d'​assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Assessorament_Reconeixement.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff"> ​             <​p>​Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Simultaneitat_musica.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span></a></​p> ​             </​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff">&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td> ​             <​p>​Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Simultaneitat_dansa.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"><​span class="​descargar">​.pdf</​span>​</​a></​p> ​             </​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​         </​tr> ​         <​tr> ​             <​td>&​nbsp;</​td> ​             <td class="​estil2"​ bgcolor="#​ffffff"> ​             <​p>​Títols propis:​ CFGM d'​Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d'​Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral&​nbsp;<​a href="http://​educacio.gencat.cat/documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Titols_propis.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Obre finestra nova (descarrega el document)"​ class="​descargar">​.pdf</​a></​p> ​             </​td> ​             <td>&nbsp;</​td> ​             <td>&​nbsp;</​td         </tr> ​         <​tr> ​             <td bgcolor="#​eeeeee"​>&nbsp;</td>              <td bgcolor="#eeeeee">&nbsp;</​td> ​             <td bgcolor="#​eeeeee"​>&​nbsp;</​td             <​td bgcolor="#​eeeeee">&​nbsp;​</​td> ​         </​tr> ​     </​tbody> ​ </​table> ​ <​p>&​nbsp;</​p>​+<br><​table ​class="ms-rteTable-default"​ style="​width:​100%;​height:​2367px;​" cellspacing="​5"​ cellpadding="​5"​ bordercolor="#​cccccc"​ border="​1"​ align="​center"><​tbody><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default" ​width="​25%"><​p>​Projecte educatiu de centre<​br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default" ​width="​25%"><​p>​Currículum</​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default" ​width="​25%"><​p>​Organització del centre<br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default" ​width="​25%">​Gestió del centre</​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Avaluació del centre&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Avaluacio_centre.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Avaluació del centre">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Cicles de formació professional. Curs per a<​br>​l'​accés al grau mitjà i Curs de preparació&​nbsp;​per a la incorporació als cicles formatius de&​nbsp;​grau superior&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_FP.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Cicles de formació professional. Curs per a l'​accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatiu">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Serveis_educatius.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Actuacions del centre en diversos supòsits&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Actuacions_centres.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Actuacions del centre en diversos supòsits">​.pdf</​a></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Convivència i clima escolar&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Convivencia_clima.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Convivència i clima escolar">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Cicles esportius LOGSE i LOE&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Esports.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Cicles esportius LOGSE i LOE">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Organització de les llars d'​infants&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Llars_infants.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Organització de les llars d'​infants">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Aspectes_adults.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults">​.pdf</​a><br></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Cultura digital del centre&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Cultura_digital.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Cultura digital del centre">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Concreció i desenvolupament del currículum de l'​educació infantil i primària&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Infantil_primaria.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Concreció i desenvolupament del currículum de l'​educació infantil i primària">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Organització del temps escolar<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Temps_escolar.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Organització del temps escolar">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Assegurances,​ reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Assegurances_personal.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Assegurances,​ reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal">​.pdf</​a><br></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Documents de gestió del centre&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Documents_gestio.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Documents de gestió del centre">​.pdf</​a>&​nbsp;​<br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Batxillerat.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació &​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Organs_unipersonals.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Formacio_personal.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques">​.pdf</​a></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Tractament_us_llengues.pdf"​ target="​_blank"​ title="​El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'​orientació educativa a l'ESO&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_ESO.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'​orientació educativa a l'ESO">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Personal d'​administració i serveis i professional d'​atenció educativa&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_PAS.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Personal d'​administració i serveis i professional d'​atenció educativa">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Gestio_PAS.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa">​.pdf</​a></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Innovació pedagògica&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Innovacio_pedagogica.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Innovació pedagògica">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Currículum del primer cicle de l’educació infantil&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Infantil1.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Currículum del primer cicle de l’educació infantil">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Personal docent&​nbsp;​.<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Personal_docent.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Personal docent">​pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Gestió del personal de les llars d’infants&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_llars.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Gestió del personal de les llars d’infants">​.pdf</​a><br></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Objectius prioritaris del sistema educatiu&​nbsp;&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Objectius_projecte.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Objectius prioritaris del sistema educatiu">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td class="​ms-rteTableOddCol-default"><p>​Currículum dels ensenyaments d’idiomes&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Idiomes.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Currículum dels ensenyaments d’idiomes">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​ORG_Escoles_rurals_ZER.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Gestió del personal docent&nbsp;&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Gestió del personal docent">.p​df</a><br></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><​p>​Participació de la comunitat educativa&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​PEC_Participacio_comunitat.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Participació de la comunitat educativa">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Ensenyaments artístics superiors&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Artistics_superiors.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Ensenyaments artístics superiors">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'​alumnes&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Economica_administrativa.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'​alumnes">​.pdf</​a><br></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;</​p></td><td class="​ms-rteTableOddCol-default"><p>​Ensenyament de la religió&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Religio.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Ensenyament de la religió">​.pdf</​a><​br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Implantació de les eines d'​administració electrònica als centres del Departament&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Eines_administracio_electronica.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Implantació de les eines d'​administració electrònica als centres del Departament">​.pdf</​a></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Ensenyaments&​nbsp;​ de dansa de grau professional&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Dansa.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Ensenyaments ​ de dansa de grau professional">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Prevenció de riscos laborals<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Prevencio_riscos.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Prevenció de riscos laborals">​.pdf</​a><br></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Escoles_autoritzades.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Protecció de dades personals&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Proteccio_dades.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Protecció de dades personals">​.pdf</​a><br></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;</​p></td><td class="​ms-rteTableOddCol-default"><p>​Ensenyaments&​nbsp;​ de música de grau professional&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Musica.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Ensenyaments ​ de música de grau professional">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Recollida i tractament de dades a efectes estadístics&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Recollida_dades.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Recollida i tractament de dades a efectes estadístics">​.pdf</​a><br></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Ensenyaments en els centres de formació d'​adults&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Adults.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Ensenyaments en els centres de formació d'​adults">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Salut escolar en els centres educatius&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Salut_escolar.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Salut escolar en els centres educatius">​.pdf</​a></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;</​p></td><td class="​ms-rteTableOddCol-default"><p>​Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars&nbsp;&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Arts_Plastiques.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Situacions específiques dels alumnes&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Situacions_especifiques.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Situacions específiques dels alumnes">​.pdf</​a></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Formació professional en alternança (dual i simple)<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_FP_alternanca.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Formació professional en alternança ​(dual i simple)">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Transparència i accés a la informació pública&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Transparencia.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Transparència i accés a la informació pública">​.pdf</​a></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><td class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Itineraris formatius específics:​ desenvolupament i aplicació&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_IFE.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Itineraris formatius específics:​ desenvolupament i aplicació">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Ús social dels centres&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Us_social.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Ús social dels centres">​.pdf</​a></​p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;</​p></td><td class="​ms-rteTableOddCol-default"><p>​L’educació bàsica als centres d’educació especial&nbsp;<a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Especial.pdf"​ target="​_blank"​ title="​L’educació bàsica als centres d’educació especial">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Programacions i recursos didàctics&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Programacions_recursos.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Programacions i recursos didàctics">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Programes de formació i inserció:​desenvolupament i aplicació&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_PFI.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Programes de formació i inserció:​desenvolupament i aplicació">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Servei d'​assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Assessorament_Reconeixement.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Servei d'​assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><td class="​estil2 ​ms-rteTableEvenCol-default" bgcolor="#​ffffff"​><p>&​nbsp;​</p></​td><​td class="​estil2 ​ms-rteTableOddCol-default" bgcolor="#​ffffff"><​p>​Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Simultaneitat_musica.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música">​.pdf</​a><br></​p></​td><​td class="​estil2 ​ms-rteTableEvenCol-default" bgcolor="#​ffffff"​><p>&​nbsp;​</p></​td><​td class="​estil2 ​ms-rteTableOddCol-default" bgcolor="#​ffffff"​><p>&​nbsp;​</p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableEvenRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"​><​p>​Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Simultaneitat_dansa.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td ​class="​ms-rteTableOddCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td></​tr><​tr ​class="​ms-rteTableOddRow-default"​><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"><​p>&​nbsp;​</p></​td><​td class="​estil2 ​ms-rteTableOddCol-default" bgcolor="#​ffffff"><​p>​Títols propis: CFGM d'​Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d'​Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral&​nbsp;<​a href="https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/​DOIGC/​CUR_Titols_propis.pdf"​ target="​_blank"​ title="​Títols propis: CFGM d'​Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d'​Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Dir">​.pdf</​a></​p></​td><​td ​class="​ms-rteTableEvenCol-default"​><p>&​nbsp;</​p></​td><​td ​class="ms-rteTableOddCol-default"><​p>&​nbsp;</​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p>&​nbsp;​<br></p>
 </​html>​ </​html>​
  
  
  
  • Darrera modificació: 25/06/2019 11:08