Documents d'organització i gestió dels centres: curs 2021-2022

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres

Els documents per a l'organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme.​​

Les principals novetats d'aquests documents per al curs 2021-2022 són les següents:

  • ​​​​​​S’han actualitzat les instruccions del document Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO.

  • ​S’han afegit noves referències i s’adopten indicacions en l’àmbit de l’educació no universitària, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat.

  • S’han modificat els apartats referents a la matèria Segona Llengua Estrangera i a les llengües estrangeres no curriculars.

  • S’apliquen les novetats recollides en la LOMLOE per recuperar competències del consell escolar.

  • Es recullen les novetats en la gestió del RALC.

  • Hi ha novetats importants en l’aplicació de les polítiques de prevenció de les violències.

  • Hi ha adaptacions de l'aplicació dels principis i concrecions en situacions d'emergències.

  • S’incorporen i s'adapten diversos procediments en els documents de l’FP.​

  • S’incorporen dos documents nous d'FP: Cursos d’especialització de formació professional​, per donar resposta als requisits i condicions dels cursos d'especialització d'FP, i Cicles formatius de formació professional de grau bàsic, per ajudar en la concreció i aplicació currículums dels cicles formatius de formació professional de grau bàsic.​

  • Darrera modificació: 08/06/2022 10:26