Criteris de plantilles

  • 2022-2023. Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  • 2021-2022. RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2020-2021 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  • 2019-2020. RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2019-2020 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  • 2018-2019. RESOLUCIÓ de 16 maig de 2018, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2018-2019 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  • 2016-2017. RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docent
  • 2015-2016. RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
  • 2014-2015. RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  • Darrera modificació: 24/07/2023 12:22