ASPEPC·SPS demana, formalment, la retirada del Decret de plantilles

Després d'un procés de negociació que ha estat una paròdia i al llarg del qual el l'Administració s'ha enrocat obsessivament en el seu projecte de privatitzar l'ensenyament públic català, considerem que el projecte de decret de plantilles que està promovent el Departament és absolutament inadmissible, impropi d'una Administració democràtica i n'exigim la seva retirada.

El decret de plantilles institueix un model de direcció i de provisió dels llocs de treball docent publics que obre la porta a l'arbitrariretat i al clientelisme, així com a la indefensió per part del professorat. Des de la promulgació de la LEC i els dos primers decrets que la desenvolupavenn, el d'autonomia de centres i el de direccions, es va endegar un projecte de desballestament de l'ensenyament públic català que ara culmina amb aquest decret de plantilles.

Un projecte l'objectiu final del qual no és altre que la progressiva desfuncionarització dels docents catalans, tal i com la pròpia Administració no se n'amaga d'anunciar a trevés dels informes que encarrega a «experts» apessebrats, i la reconversió de la xarxa educativa pública en una estructura de gestió privada, a mans de direccions fidels al règim i investides d'un poder gairebé absolut, que podran triar aribtràriament i sense a penes cap mena de control, la majoria dels llocs de treball docents públics. Deplorem aquesta concepció patrimonialista de l'Administració que ha demostrat tenir el poder polític i denunciem l'existència d'una casta burocràtica enquistada en les estructures de poder del Departament, que funciona com autèntic lobby i que no té altre finalitat que la seva pròpia consolidació i perpetuació en el poder com a grup de pressió. Una casta d'incompetents per culpa de la gestió dels quals l'ensenyament públic ha arribat a l'estat de deteriorament en què es troba actualment.

Denunciem també que amb la introducció de la polivalència curricular com a criteri bàsic dels llocs de treball nomenats a dit, baixarà encara més la qualitat de l'ensenyament i convertirà els instituts en franquícies adaptades a l'arbitrariretat, fins i tot a la pallassada més carinclona, com es pot començar a veure que estan fent ja algunes direccions que anuncien l'oferta de treball «polivalent» que presenten per al curs vinent.

Des d'ASPEPC·SPS anunciem la nostra absoluta oposició a aquest decret, que combatrem amb tots els mitjans legals al nostre abast, abans i després de la seva previsible entrada en vigor. Volem fer també una crida al professorat per tal que manifesti públicament i notòria la seva oposició a aquest model autoritari i regressiu, que ens deixa en una situació de práctica indefensió i que significa un pas més en el procés de liquidació pràctica de l'ensenyament públic català.

  • Darrera modificació: 01/09/2014 11:19