Collant encara més el professorat interí i substitut

Acabem de començar el curs i a banda de tots els problemes generats per la política del Departament, en tenim de nous, focalitzats, com gairebé sempre, en el col·lectiu del professorat més feble: Els professors substituts.

I no estem parlant –que també ho podríem fer- dels cinc blocs de dedicacions que han originat moltes situacions injustes en els nomenaments telemàtics de finals d’agost i principis de setembre, en haver estat generats a correcuita durant el passat mes de juliol, és a dir, després del termini d’actualització i canvi de dades de la borsa que es fa habitualment als mesos de maig-juny.

No, parlem de que el Departament ha deixat a la discreció de les juntes directives la decisió d’assignar guàrdies al col·lectiu de substituts al quals ha retallat les seves prestacions econòmiques deixant-les en un màxim del 86,6% del sou inicial en el cas d’una jornada sencera, amb la consegüent disminució en les dedicacions inferiors. Dit sense embuts: Els substituts poden ser obligats a fer guàrdies sense cobrar-les, això si, en funció de la interpretació que facin les juntes de l’adverbi “preferentment” utilitzat de forma confusa en el redactat d’una resolució que el departament va publicar a finals del mes de juny.

El punt 4 de l'ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny que es va lliurar als sindicats a la mesa sectorial diu, textualment:

«…, sense incloure-hi en la jornada setmanal de presència al centre dels professors substituts les reduccions lectives de direcció i coordinació dels titulars, les tasques de vigilància i esbarjo dels alumnes d'educació infantil i primària ni, en el cas del professorat de secundària, les guàrdies i altres vigilàncies.»

Com podeu veure, enlloc apareix l’adverbi “preferentment”. Que sí apareix, en canvi, a la RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES PÚBLICS PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L’APLICACIÓ DEL PUNT 4 DE L’ACORD GOV/60/2012, DE 26 DE JUNY, EN RELACIÓ AMB LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT DELS CENTRES PÚBLICS D’ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI PER AL CURS 2012-2013 amb data posterior de 29 de juny que, per cert no porta cap tipus de numeració i en consequència sembla de dubtosa legalitat.

Aquí teniu el text:

«… Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions dels centres docents públics ajustaran l’horari setmanal de presència en el centre fins al màxim de les 27,5 hores afectant, preferentment, les tasques de vigilancia i esbarjo dels alumnes d’educació infantil i primària o altres activitats lectives i, en el cas de l’educació secundària, les guàrdies o altres vigilàncies o, si escau, altres activitats complementàries d’horari fix o no fix.»

Sembla evident la intenció «a posteriori» d'intentar confondre a les juntes directives i per tant, fomentar la discrecionalitat en l’assignació o no de les guàrdies, tenint en compte que al punt 4 de l’acord quedava clar que els substituts no haurien de fer cap guàrdia per la senzilla raó de que el departament no les paga.

Aleshores, què es redueix de la seva jornada? Essencialment, les hores destinades a la preparació de classes, exercicis, etc. Això és el que entén el Departament per “millorar el rendiment educatiu?

En conseqüència demanem al Departament que rectifiqui i torni al redactat original i n’informi degudament a les direccions dels Instituts.

  • Darrera modificació: 08/10/2013 17:59