ASPEPC·SPS anima els claustres a manifestar-se contra el Decret de plantilles

Davant la manca de negociació real per part del Departament d’Ensenyament del Decret de plantilles i provisió de llocs docents, ASPEPC·SPS vol animar-vos a discutir en els claustres la possibilitat de manifestar el vostre rebuig, com a centre, a la redacció actual del Decret i demanar-ne la seva retirada tot subscrivint el Manifest que seguidament us presentem. Si així ho decidiu, si us plau, us agrairíem que ens ho comuniquéssiu a l’adreça de correu retirada.decret@secundaria.info per tal de poder fer un seguiment acurat i coordinat.

Manifest contra l'arbitrarietat

Per la transparència en l'assignació de llocs de treball públics docents.

El funcionari públic accedeix a un lloc de treball de l'Administració a través de concurs-oposició amb regles clares i objectives. Entenem que aquest és un èxit històric de la societat a l'hora de procurar que aquestes responsabilitats i sous s'assignin exclusivament tenint en compte la valoració de la capacitat i mèrits del candidat. Els mateixos òrgans de selecció es constitueixen amb la intenció d'assegurar la imparcialitat. Aquesta selecció elimina la possibilitat que la tria es faci per criteris arbitraris, afinitats personals, relacions familiars o sintonia política.

El concurs de trasllats on es valoren mèrits per a l'assignació de places de funcionaris docents manté aquest esperit d'objectivitat i transparència.

L'existència d'una borsa de treball per a interins i substituts, gestionada com una llista ordenada amb criteris de mèrits i capacitats, també.

El fet que es pugui qüestionar quins mèrits cal prioritzar no té res a veure amb que l'Administració decideixi prescindir de qualsevol objectivitat i transparència, i deixi a discreció de les direccions dels centres la tria arbitrària de perfils professionals i la selecció de personal.

El decret de plantilles que pretén aprovar el govern de la Generalitat desmunta pràcticament del tot la transparència que en bona mesura hi ha hagut al sistema: • Passen a ser les direccions les que poden redefinir les places docents del centre segons un perfil específic. Són elles mateixes les que poden decidir els requisits del perfil específic. I són també elles les que tenen el pes determinant a l'hora d'escollir la persona que accedirà a aquella plaça. Segons el Projecte de Decret aquestes places específiques poden suposar fins al 50% de la plantilla. • Fins i tot per a les places de provisió ordinària les direccions poden demanar-hi requisits addicionals de titulació o formació acreditada. • El més senzill és que, a la pràctica, s'hagi triat abans la persona que els requisits de la plaça docent ordinària o específica. • Els interins que cobreixin vacants de plantilla es decidiran a proposta discrecional de les direccions. La borsa d'interins -llista ordenada a partir de mèrits- queda en segon terme. • El cas dels interins i substituts és especialment flagrant, ja que la direcció escull a dit d'entre un mínim de tres candidats, sense que sigui necessari cap altre tràmit.

I amb tot aquest marge d'arbitrarietat les direccions no han de respondre de res davant del Claustre o del Consell Escolar.

A efectes pràctics, s'està utilitzant l'Autonomia de Centres que l'Administració impulsa com a argument per emparar l'arbitrarietat en l'adjudicació de llocs de treball i destinacions. Ens preguntem com és que el perfil singular de funcionari, que l'Administració pretén per als centres docents, no és necessari també per al personal sanitari dels Centres d'Atenció Primària i Hospitals, per als agents de policia de les Comissaries i fins i tot per al personal de Justícia dels Tribunals.

S'intenta vendre a la societat que molts docents són uns aprofitats per la seva condició de funcionaris i treballadors públics, que no compleixen com caldria la seva tasca professional. Això és fals i malintencionat. Hi ha instruments per tractar els casos en què aquest incompliment es produeixi i els responsables d'emprar-los haurien de complir la seva tasca.

Amb aquesta mena d'arguments vagues, i enmig d'un procés de degradació dels recursos per atendre les necessitats dels centres, es volen carregar l'objectivitat i la transparència dels nomenaments i assignacions de places per a tot el professorat. Aquesta arbitrarietat per aconseguir o renovar un lloc de treball serà una arma determinant per eradicar qualsevol veu crítica a la docència pública; és probable que aquest sigui un dels primers objectius que s'està cercant assolir.

Ens manifestem, doncs, contraris que l'arbitrarietat passi a ser la regla per aconseguir un lloc de treball o una plaça docent, tal com preveu el Projecte del Decret de Plantilles. I ens manifestem favorables al fet que els llocs de treball docents als centres públics d'Ensenyament s'aconsegueixin, exclusivament, per criteris de capacitat i mèrit, valorables de manera objectiva i transparent. Manifestem la nostra profunda preocupació pel model arbitrari de gestió dels recursos públics dedicats a l'Ensenyament que s'està impulsant per a Catalunya i que ens fa pensar en períodes predemocràtics.

Per tant, demanem a l'Administració la retirada íntegra del Projecte de Decret de Plantilles Docents.

El claustre de l’Institut…

  • Darrera modificació: 01/09/2014 11:20