"Una vaga insuficient": Comunicat d'ASPEPC·SPS sobre la vaga del 9 de maig

Davant la convocatòria de vaga de l'ensenyament públic a tot l'Estat, ASPEPC·SPS considera necessari fer pública la seva posició, d'acord amb les següents valoracions:

1.- És una vaga d'un dia. ASPEPC·SPS ha manifestat reiteradament la necessitat de reformular aquest model de vaga, atesa la seva manifesta ineficàcia i les peticions del professorat en aquest sentit. Una vaga de només un dia es queda en una simple teatralització en la qual el professorat, ja prou víctima de les retallades, perd endebades un dia de sou. Si vertaderament es pretén recuperar el poder adquisitiu del professorat, el que cal són altres accions més contundents, sense excloure una vaga general indefinida més que justificada a la vista de les retallades salarials i del menyspreu ostentós envers els docents per part d'unes Administracions i uns polítics que, alhora que ens fan ser l'ase dels cops de la seva incompetència, es passen la pilota els uns als altres com si la cosa no anés amb ells.

2.- La vaga a nivell estatal és exclusivament contra la LOMCE, una llei que no ens agrada gens, però a Catalunya tenim uns quants «regalets afegits» igualment peremptoris, tant en l'àmbit econòmic com en el professionaL, com ara la supressió d'una paga extra o un Decret de Plantilles que és un atac sense pal·liatius a l'ensenyament públic i que institueix l'arbitrarietat com a sistema de provisió de llocs de treball amb un model similar al de l'ensenyament privat. Res d'això és la convocatòria oficial de vaga, que es remet només a la LOMCE.

3.- A Catalunya s'ha incorporat a la convocatòria, de forma anecdòtica, el tema de les retallades. En cap moment s'ha precisat de quines es tracta i en cap cas inclou la recuperació del poder adquisitiu perdut, el retorn als horaris de la resta de l'Estat (estem fent 28 hores, mentre que a la resta són 25) o la retirada del decret de plantilles. En qualsevol cas, la mera incorporació del lema «contra les retallades» queda diluït en el context de la vaga estatal.

4.- La iniciativa de la vaga a Catalunya està teledirigida pel MUCE, una entitat en què hi ha associacions que s'han manifestat activament i notòriament hostils a la jornada intensiva a la secundària, un dels pocs avenços que hem aconseguit en els darrers anys. No hi apareixen tampoc les reivindicacions més urgents del professorat, que entenem que en aquest moments han de ser la recuperació del poder adquisitiu que hem perdut, de l'horari anterior a la implantació de les 25 hores, de les condicions del professorat interí i substitut, la retirada immediata del decret de plantilles i, evidentment també, aturar la LOMCE. Hi trobem a faltar massa coses en aquesta convocatòria.

Per tot això, i malgrat que compartim bona part de les reivindicacions genèriques que s'hi addueixen, però entenent que aquesta no és la vaga que en aquests moments ens caldria, ASPEPC·SPS no pot afegir-se a aquesta convocatòria. Nogensmenys, respectem sense reserves l'opció que, en ús de la seva llibertat individual, puguin adoptar aquells afiliats i simpatitzants nostres que optin per afegir-s'hi.

  • Darrera modificació: 08/10/2013 17:58