ASPEPC·SPS impugna el Decret de plantilles

El propassat 21 de maig, els serveis jurídics d'ASPEPC·SPS van interposar, davant la sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el recurs d'impugnació del Decret 39/2014, conegut com a «decret de plantilles».

Entenem que aquest decret vulnera drets fonamentals i normativa bàsica, i així ho fem constar i ho expressem. Com a sindicat professional que defensa els drets del professorat de secundària de Catalunya, considerem que és la nostra obligació recórrer aquest decret buscant l'empara dels tribunals de justícia.

Volem també manifestar la nostra satisfacció pel fet que, fins a hores d'ara, dos sindicats més i una associació professional hagin interposat sengles recursos contra aquest decret del Departament d'Ensenyament. Lamentem igualment que alguns no ho hagin fet, almenys per ara, ni s'hagin manifestat públicament en aquest sentit.

Volem denunciar que des d'un primer moment, ara fa un any, quan el decret de plantilles va passar per la mesa de negociació, el Departament va convertir aquesta negociació en un pas purament protocolari, sense que hi hagués en cap moment la intenció de modificar el més mínim detall. Ni tan sols alguns aspectes que, unilateralment, van manifestar que donaven per modificats, ho van ser en els tràmits legislatius posteriors.

ASPEPC·SPS ha impulsat durant aquest curs una campanya entre el professorat de secundària recollint adhesions per tal d'exercir el dret de petició davant del President de la Generalitat, per tal que no s'aprovés o, un cop publicat, es derogués aquest decret. Més de 9.000 professors l'han exercit. L'única resposta que hem rebut fins a hores d'ara ha estat un comunicat de Presidència en el qual se'ns comunica que es trasllada la petició a la Consellera d'Ensenyament.

A través de les rondes d'entrevistes amb tots els grups polítics presents al Parlament de Catalunya, es va promoure una moció sobre el decret de plantilles. Tots els grups de la cambra van demanar-ne la derogació, amb excepció del grup del govern i del que li dóna suport. El decret de plantilles s'ha gestat a esquenes del professorat i ha nascut sense consens polític. Davant l'enrocament del Departament, no ens queda més remei que recórrer-lo davant la justícia ordinària. Arribarem fins al final.

  • Darrera modificació: 01/09/2014 11:15