No anirem a la vaga el 24 d'octubre

Malgrat que compartim una bona part de les raons d'aquesta convocatòria de vaga per al 24 d'octubre contra la LOMCE, no hi participarem,

PERQUÈ pensem que una vaga d'un sol dia no resol res i l'únic que aconsegueix és escurar les butxaques del professorat.

PERQUÈ es tracta d'una vaga induïda des d'instàncies alienes al professorat i les principals reivindicacions professionals del nostre col·lectiu no apareixen a la convocatòria.

PERQUÈ es tracta d'una vaga convocada a tot l'Estat només contra la LOMCE, i a Catalunya tenim molts més problemes a part de la LOMCE: La LEC va, en molts aspectes, tant o més lluny que la LOMCE. Fins i tot, si es donés el cas que s'aturés la LOMCE, aquí a Catalunya seguiríem exactament igual de malament amb la LEC i els seus decrets -decret de direccions, decret d'autonomia de centres, decret de plantilles i l'imminent decret d'avaluació del professorat-. A més a més, seguiríem sent l'única comunitat que es queda sense paga extra per al proper any, continuaríem amb els interins i substituts cobrant el 80% del sou i les substitucions seguirien cobrint-se només a partir dels 15 dies.

PERQUÈ la inclusió d'aspectes estrictament de reivindicació catalana en el marc d'una vaga estatal no té cap rellevància i és purament testimonial.

PERQUÈ no ens agrada la LOMCE, però tampoc ens agraden ni la LEC ni la LOE, i aquesta vaga està organitzada en defensa de la LOE, a Espanya, alhora que salvaguarda la LEC, a Catalunya.

Des d'ASPEPC·SPS no descartem participar en el futur en accions contra la LOMCE, tota vegada que el rebuig cap aquesta llei no encobreixi un suport, explícit o implícit, a la LOE o a la LEC, sinó la reclamació urgent de noves lleis educatives elaborades des de l'experiència docent i el criteri dels autèntics experts en educació: el professorat.

Finalment, volem remarcar que, atenent al fet que compartim en gran mesura el rebuig per la LOMCE i el nostre respecte per la llibertat de decisió individual en cas de vaga, respectem profundament tots aquells que decideixin de participar-hi. Però nosaltres pensem que, ni és ara el moment, ni les reivindicacions són totes les que haurien de ser, ni ha estat una convocatòria ben plantejada des d'un primer moment.

  • Darrera modificació: 04/10/2013 12:48