Informe PISA 2013: Estancament en la mediocritat

Els resultats de l'informe PISA publicat avui demostren el que tots els docents ja sabíem: el nostre sistema educatiu està instal·lat en la mediocritat. A la pràctica, tant Catalunya com Espanya estan a les mateixes discretes posicions que fa 10 anys. És a dir, no avancem. Un fet, aquest, que hauria de fer reflexionar les autoritats sobre les errònies polítiques educatives que se segueixen aplicant.

Hi ha dues observacions que s'infereixen d'aquest informe i que criden particularment l'atenció. La primera: l'alumnat avaluat es correspon a la primera promoció educada en la LOE i la LEC, sense que aquest fet comporti cap millora significativa en relació a la LOGSE, llei que va iniciar el deteriorament educatiu. La segona: mentre que globalment estem 10 punts per sota de la mitjana de l'OCDE, el pressupost educatiu, en canvi, sí que està en la mitjana. No és doncs solament un problema econòmic -països com Polònia o Estònia, amb un pressupost sensiblement inferior, han avançat espectacularment-, sinó que tenim un problema estructural amb el nostre sistema educatiu.

Està clar que cal un canvi urgent de les polítiques educatives, i no pensem que la LOMCE en sigui la solució, però el rebuig clar i contundent, que compartim, contra aquesta llei, no ha ser, de cap manera, tal i com es pretén des de certes instàncies, una defensa del model actual, que ja s'ha demostrat que només serveix per mantenir-nos instal·lats en la mediocritat.

  • Darrera modificació: 03/12/2013 14:45