ASPEPC·SPS subscriu una pòlissa d'indemnització en cas de malaltia pels seus afiliats

ASPEPC·SPS ha subscrit, amb la companyia DKV, una pòlissa d'assegurança que contempla una indemnització per a tots els seus afiliats en cas de baixa per malaltia (incapacitat temporal). Els afiliats a ASPEPC·SPS hi estan automàticament inclosos sense que això comporti cap cost afegit i, simplement amb la quota d'afiliació, ja en són beneficiaris. Aquesta assegurança entrarà en vigor a partir del 15 d'octubre de 2013.

Amb aquesta pòlissa que hem subscrit, es pretén pal·liar, si més no parcialment, el perjudici econòmic que representa la detracció salarial que se'ns aplica, en cas de malaltia, des del març del 2012. Així doncs, en cas de baixa per malaltia, els afiliats a ASPEPC·SPS percebran, en concepte d'indemnització, 12€ diaris a partir del quart dia de baixa fins al vintè, i fins a una cobertura màxima de 30 dies l'any.

Aquest servei, insistim, no comporta cap cost afegit per a l'afiliat i és independent de l'assistència sanitària que rebeu d'aquesta o altra mútua. L'afiliat, només pel fet de ser-ho i estar al corrent del pagamament de la quota d'afiliació, ja gaudeix de aquesta cobertura addicional i exclusivament contractada per ASPEPC·SPS.

El dret a percebre la indemnització està subjecte només a les restriccions del contracte i al requisit que la baixa comporti detracció salarial.

  • Darrera modificació: 10/10/2013 14:57