Dos apunts sobre la publicació de la LOMCE al BOE

Al BOE del dia 10 desembre ha sortit publicada la LOMCE, que entrarà en vigor 20 dies després d'aquesta data. Els aspectes curriculars entren en vigor a partir del curs 2015-16, però la resta de disposicions no curriculars de la llei entraran en vigor a partir del dia 30 de desembre.

En referència al redactat definitiu, hi ha dues disposicions lleugerament modificades sobre els esborranys anteriors, que afecten el professorat i sobre les quals considerem necessari informar:

La declaració d'autoritat pública i presumpció de veracitat de tot el professorat. Per tant, qualsevol agressió física contra un professor pot ser un delicte contemplat en el Codi Penal i no, com fins ara, una falta tipificada a les normes de convivència del centre. Pel que fa a la presumpció de veracitat, en els procediments disciplinaris contra un alumne, els fets declarats pel professorat tindran caràcter probatori i presumpció de veracitat, sense perjudici que l'alumne pugui aportar proves en contra. Finalment, la declaració d'autoritat pública tindrà efectes en casos d'expedients disciplinaris contra un professor. Després de les vacances de Nadal publicarem un document sobre les conseqüències jurídiques de ser autoritat pública.

La polivalència curricular, que la LOE establia per als dos primers cursos de l'ESO, ara queda limitada només al 1r curs d'aquest cicle. Ja sabem que el Departament d'Ensenyament pretén aplicar la polivalència curricular fins al Batxillerat i la FP amb el decret de plantilles, d'imminent publicació. Amb aquesta llei orgànica ho tindrà més difícil.

ASPEPC·SPS, com a sindicat exclusivament professional i sense entrar en cap tipus de joc polític, recorrerà a la LOMCE si no es modifica el decret de plantilles, exactament de la mateixa manera com recorreria als tribunals de justícia contra qualsevol llei estatal que vulnerés competències de la Generalitat que fossin més positives per a les condicions laborals i professionals dels docents de secundària. Així doncs, ASPEPC·SPS presentarà recurs contra qualsevol disposició del Departament que no respecti l'especialitat docent i imposi la polivalència curricular més enllà del 1r curs d'ESO.

  • Darrera modificació: 12/12/2013 13:26