Carta d'ASPEPC·SPS enviada als directors demanant no aplicar el Decret de plantilles fins que hi hagi sentència judicial

Benvolguts, Com sabeu, el decret de provisió de llocs de treball (o de plantilles) ha estat objecte d’un rebuig molt generalitzat entre el professorat. Poques vegades una norma legal ha tingut l’oposició unànime de tots els sindicats, sense excepció.

Com a conseqüència d’aquest ampli rebuig el nostre sindicat ha recollit prop de 10.000 signatures només de professorat de secundària amb l’objecte d’exercir el dret de petició davant del President de la Generalitat i la consellera d’Ensenyament.

Entre les mesures contra el decret hi ha la interposició de recursos contenciosos administratius, ja admesos a tràmit. Ens consta que se n’han presentat tres per part dels sindicats majoritaris i un per part d’una associació professional. També tenim informacions sobre la presentació, per part del govern de l’Estat, d’un requeriment davant del Departament d’Ensenyament, pas previ a la presentació d’un recurs contra el decret.

Els fonaments jurídics contra el decret són molt consistents i el fet que tant els sindicats com el propi Estat hi presentin recursos fan molt probable una sentència que pot anul·lar, si més no parcialment, el decret.

Davant d’aquesta situació creiem oportú demanar-vos que no feu ús de les prerrogatives que us ofereix el decret en el vostre centre, en el sentit de no crear llocs de treball específics, oferir totes les vacants al concurs de trasllats, no fer propostes, etc. En cas que s’estimés algun dels recursos, els actes administratius que s’haguessin produït a l’empara del decret –com ara el nomenament de professorat- podrien ser nuls de ple dret. Això comportaria conseqüències negatives per a les persones que, de bona fe, s’haguessin acollit al decret. Justament per evitar aquests efectes negatius és perquè demanem, per prudència, que no feu ús dels articles controvertits del decret fins que no hi hagi sentència.

Cordialment,

ASPEPC·SPS, Sindicat de Professors de Secundària

  • Darrera modificació: 01/09/2014 11:18