Ensenyament vol mantenir el model LOGSE fins als 16 anys i desaprofita l'oportunitat d'esmenar la LOMCE

Els canvis en la normativa bàsica estatal (LOMCE) obliguen el Departament d'Ensenyament a adaptar el currículum català a la nova legislació estatal. Però el Departament, lluny d'aprofitar l'oportunitat per a rectificar els nombrosos aspectes nefastes de la LOMCE, opta per aplicar-la quasi bé fil per randa però mantenint «l’esperit LOGSE».

Un dels canvis de la LOMCE és la introducció de dos itineraris a 4rt d’ESO (un orientat al Batxillerat i d’altre a la FP). Això suposa acabar la comprensivitat als 15 anys, com la gran majoria de sistemes educatius europeus. També és una molt tímida i insuficient aproximació a un model de Batxillerat de tres anys, una de les reivindicacions d’ASPEPC·SPS.

El Departament ha comunicat que s’oposa a aquests itineraris i mantindrà la comprensivitat LOGSE: es compactaran dues matèries que seran impartides pel mateix professor (!) per tal de facilitar que l’alumnat pugui fer alhora els dos itineraris, la qual cosa suposa, en la pràctica, la seva supressió per mantenir el model comprensiu LOGSE.

És lamentable que, un cop més, el Departament, contra l’evidència dels fets i de la pròpia experiència internacional, estigui enrocat en la caduca i reaccionària pedagogia LOGSE. Si un dels grans defectes dels itineraris LOMCE és pretendre substituir inadequadament la gran assignatura pendent del nostre sistema, un Batxillerat de tres anys, la proposta del Departament no soluciona res en aquest sentit (ni en d'altres).

És evident que la LOMCE no preveu un pas eficient per a què l’alumnat que cursa Batxillerat pugui accedir directament a la FP. Però la solució no està en mantenir un 4rt d’ESO comprensiu sinó en establir aquests ponts entre les dues etapes educatives.

Finalment, sorprèn també que els canvis no han estat consultats a la «comunitat educativa» i, especialment, als sindicats. Per què no surt a la llum pública el projecte de nou currículum? Pot ser que tot quedi «a casa» amb un dictamen favorable del Consell Escolar de Catalunya, amb majoria aclaparadora d’afins a l’Administració i dels sindicats conservadors (de la LOGSE) per als quals a hores d’ara introduir uns tímids itineraris continua sent «segregador»?

  • Darrera modificació: 18/02/2015 10:28