El Parlament de Catalunya insta el Govern a revertir les retallades als docents

30/06/2016

Aquest matí, el Parlament de Catalunya ha debatut en sessió plenària una moció de 15 punts sobre les condicions laborals dels docents de l'ensenyament públic català. La moció estava presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya i havia estat consensuada i complementada, a partir de diverses esmenes transaccionals, amb la majoria de grups parlamentaris -Ciutadans, Socialista, Catalunya sí que es pot i CUP Crida Constituent-. És a dir, tots, menys «Junts pel Sí» (CDC+ERC), grup que dóna suport al govern de Catalunya.

La proposta de resolució constava de 15 punts, que a continuació resumim:

1.- Garantir i fomentar la independència, motivació i reconeixement dels docents, per tal que puguin realitzar les seves funcions amb excel·lència.

2.- Convocar oposicions als cossos docents abans del juny de 2017, en nombre suficient per tal que es recuperin les ratios anteriors al 2012 i que el percentatge d'interinitat es redueixi fins a un 5%.

3.- Derogar el Decret de Plantilles.

4.- Devolució de la part pendent de la paga del 2012, abans de l'acabament del 2016.

5.- Establiment d'un calendari per al retorn de les pagues del 2013 i 2014.

6.- Reducció de 2 hores lectives per als docents majors de 55 anys.

7.- Procedir al pagament del mes de juliol al professorat substitut.

8.- Retorn durant el curs 2016/17, a l'horari 18/24 a Secundària i 23/30 a Primària.

9.- Garantir les substitucions des del primer dia i des de l'1 de setembre.

10.- Retorn a la resta de condicions laborals anteriors a les retallades del 2012, abans de la finalització de l'any 2017.

11.- Eliminar els 2/3 de jornada i retorn a ½ i sencera per als interins.

12.- Paralitzar el Pla Pilot de substitucions (conegut com a PDI)

13.- Restabliment d'una negociació real amb els representats del professorat.

14.- Supressió de les detraccions salarials per baixa temporal durant els 20 primers dies.

15.- Utilització dels mecanismes de modificació de crèdits extraordinaris per a l'obtenció dels recursos necessaris per al finançamente d'aquestes mesures, previstos a la llei de pressupostos del 2015.

Resultats de les votacions i sentit del vot dels diferens grups parlamentaris:

Punt 1: aprovat per unanimitat

Punts 2, 4 i 5: aprovats.

Vots a favor Vots en contra Abstencions
gp Ciutadans,
gp socialista,
gp Catalunya,
gp CUP Crida Constituent
gp Junts pel Sí gp Catalunya sí que es pot

Punt 3: Rebutjat

Vots a favor Vots en contra Abstencions
gp Ciutadans,
gp Catalunya sí que es pot,
gp Partit Popular de Catalunya,
gp CUP Crida Constituent
gp Junts pel Sí gp Socialista

Resta de punts: aprovats.

Vots a favor Vots en contra Abstencions
gp Ciutadans,
gp Socialista,
gp Catalunya sí que es pot,
gp Partit Popular de Catalunya,
gp CUP Crida Constituent.
gp Junts pel Sí.

Això significa que, per exemple, el Departament d'Ensenyament hauria -en bona lògica parlamentària i democràtica- d'anunciar en breu el retorn a l'horari 18/24 que hem estat reclamant al llarg del curs, reimplantar la reducció de dues hores lectives per al professorat major de 55 anys o deixar d'aplicar les detraccions que està realitzant en cas de baixa per malaltia… I que el Pla Pilot passi a millor vida i s'apliqui el pilot «automàtic», molt més transparent i objectiu.

Lamentem que el Partit Socialista, en abstenir-se en el punt 3, facilités la continuïtat del Decret de Plantilles. Esperem que en una propera moció, reconsideri la seva posició.

En qualsevol cas, és un èxit que s'aprovessin la resta de punts, tots ells de cabdal importància, que suposen la reversió de la major part de retallades salarials i de drets que se'ns han estat imposant des del 2012, i ens en congratulem com a sindicat docent que som.

Ara caldrà vetllar per tal que no es quedi només en una victòria pírrica. Tal i com ja hem dit, en bona lògica parlamentària i democràtica, el Govern ha de fer cas de les decisions del Parlament adoptades per majoria legítima. Ho farà? Vetllarem perquè així sigui.

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)

  • Darrera modificació: 01/07/2016 12:58