Curs metodologia AICLE (CLIL)

Curs 2019-2020

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix un curs telemàtic de 90 hores de durada reconegut pel Departament d'Ensenyament com a activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

El curs tindrà lloc del dilluns 18/11/2019 al 13/3/2020.

AICLE són les sigles per a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (en anglès, CLIL o Content and Language Integrated Learning). La metodologia AICLE és cada cop més present en els centres que volen fomentar un ensenyament bilingüe. És per això que s’ ha de conèixer i saber aplicar. Aquest curs vol donar eines al professorat perquè pugui aprofitar al màxim els nombrosos avantatges de l’ ensenyament d’una matèria no lingüística a través d’una llengua estrangera.

BLOC 1: Introducció a la metodologia AICLE/CLIL

 • Introducció al plurilingüisme
 • Per què utilitzar la metodologia CLIL?
 • Diferents programes de CLIL
 • El professorat CLIL
 • Els alumnes

BLOC II: Aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL

 • Ensenyament i aprenentatge de contingut a través de la llengua anglesa
 • Planifiquem una lliçó CLIL
 • Exemples de lliçons CLIL
 • Treball final
 • Conèixer els principals conceptes relacionats amb al plurilingüisme i l’ aprenentatge plurilingüe.
 • Definir la metodologia CLIL
 • Conèixer la història de la metodologia CLIL
 • Descriure els avantatges de la metodologia CLIL
 • Respondre als dubtes que poden sorgir per part dels professors o els alumnes
 • Saber integrar els pares en el procés d’ aprenentatge dels seus fills/es.
 • Conèixer i comparar els diferents models i programes CLIL a nivell de Catalunya i Espanya
 • Conèixer les iniciatives i directrius a nivell d’ Europa
 • Aprendre les competències i estratègies necessàries per a ser un bon docent CLIL
 • Saber gestionar una aula CLIL
 • Identificar les necessitats dels alumnes
 • Adquirir el coneixement necessari per a desenvolupar les necessitats cognitives, lingüístiques i emocionals dels alumnes
 • Analitzar i classificar el llenguatge que farem servir a l’ aula i desenvolupar estratègies per a facilitar-ne la seva comprensió
 • Conèixer les diferents metodologies per aplicar en el procés d’ ensenyament i aprenentatge
 • Planificar una lliçó CLIL
 • Aplicar la Taxonomia de Bloom
 • Saber integrar la competència digital
 • Adquirir eines per a avaluar una lliçó CLIL
 • Conèixer exemples de bones pràctiques de CLIL a l’ aula

Professorat de Secundària amb un mínim de nivell B2 que vulgui millorar la seva pràctica docent mitjançant la metodologia AICLE/ CLIL.

90 hores

Calzada Vitoria, Maria Rosa

 
 • No afiliats: 200€.

 • Afiliats júnior1): 120€.

 • Afiliats sènior2): 90€.

La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php

Els afiliats/des poden matricular-se des del 9 de setembre

Inici matriculacions: 20 de setembre

Data límit de matriculació:

 • Pagament amb targeta de crèdit: fins el 15 de novembre de 2018.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Per a certificar un curs telemàtic cal realitzar i superar totes les tasques en el termini establert per a cadascuna pel formador/a.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats.

Els meus certificats

 

1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
 • Darrera modificació: 09/09/2019 12:28