Curs de competència lingüística de nivell superior (català)

Curs 2022-2023

Penses presentar-te a les proves de C2? Aquest curs et pot ajudar

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix un curs telemàtic de 80 hores de durada reconegut pel Departament d'Ensenyament com a activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

«Curs de competència lingüística de nivell superior (català)» es correspon amb el sisè nivell en l'escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Aquest curs pretén donar les eines adients al professorat de qualsevol especialitat per tal que assoleixi una competència lingüística superior en llengua catalana, tot aprofundint en aspectes ortogràfics, gramaticals, lexicals i textuals bàsics i actualitzats.

Partint de situacions comunicatives l’estudiant:

  1. Perfeccionarà la comunicació oral i escrita.
  2. Ampliarà el vocabulari.
  3. Aplicarà les estructures gramaticals pròpies del nivell i de la situació.
  4. Treballarà amb diversos tipus de textos.
 

Fitxa completa del curs

El curs tindrà lloc del divendres 04/11/2022 al 24/02/2023.

El curs és asíncron: no hi ha horaris prestablerts
  • No afiliats: 240€.

  • Afiliats júnior1): 160€.

  • Afiliats sènior2): 140€.

De 05 d'octubre a 03 de novembre de 2022.

Afiliats torn preferent: de 05 d'octubre a 11 d'octubre de 2022.

No afiliats: a partir de l'11 d'octubre de 2022.

Matriculació online

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Per a certificar un curs telemàtic cal realitzar i superar totes les tasques en el termini establert per a cadascuna pel formador/a.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ i al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats.

Els meus certificats

 

1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 10/10/2022 10:02