Acompanyament (coaching) per al concurs de mèrits de l'Inspecció d'Educació (edició 2021-2022)Des del curs 2019-2020, Professors de Secundària (aspepc·sps) ha ofert diverses modalitats formatives per a persones interessades en l’accés a la Inspecció d’Educació, o en aquest cas, en la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis.

La formació que s’ofereix en relació al Concurs de mèrits de la Resolució EDU/3414/2021, de 16 de novembre es concreta en dues parts:

 • 1 mòdul de 4 exercicis pràctics
 • sessions individualitzades abans que el candidat es presenti a l’entrevista.
 • Assolir les competències generals, específiques i transversals sobre normativa educativa.
 • Aplicar amb eficàcia el coneixement de normativa d’educació i protocols vinculats a casos pràctics reals.
 • Adquirir les estratègies discursives orals i escrites per plantejar correctament l’entrevista i l’exercici escrit de les proves del concurs de mèrits.
 • Conèixer les tècniques essencials de metodologia de treball de la Inspecció d’Educació.

1. Anàlisi i estudi de casos pràctics. Es plantejaran 4 casos pràctics.

Cada alumne haurà de resoldre singularment cada cas proposat, prèvia orientació amb normativa i bibliografia especialitzada. Es concretarà una devolució personalitzada de la formadora i posta en comú amb videoconferència de forma interactiva.

2. Gestió de la part escrita de la prova de forma on line amb inclusió de tècniques d’escriptura aplicades a l’estructuració del text a realitzar el dia de la prova per a l’elaboració del cas pràctic.

3. Gestió de la part oral de la prova de forma presencial o bé on line a escollir.

El curs va acompanyat d’una aula virtual, amb videoconferències que s’enregistren en directe a disposició de les persones del coach, i d’un fòrum d’intervenció, avisos i materials.

Per un altre cantó, per a cada bloc a l’aula virtual s’inclou un espai destinat a pàgines web, normativa, documents i materials variats bibliogràfics de referència, per poder abordar correctament l’aprenentatge funcional plantejat.

 • 4 sessions on line els dies 16, 23, 30 de desembre i 5 de gener de 18 a 20h
 • A convenir amb cada persona la preparació de l’entrevista.

Teresa Cambra Sánchez

 • No afiliats: 280€.
 • Afiliats júnior1): 205€.
 • Afiliats sènior2): 180€.

La matrícula es pot realitzar a https://secundaria.info/cursos.php


1)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
2)
amb més de sis mesos d'antiguitat
 • Darrera modificació: 29/11/2021 20:10