Curs telemàtic de metodologia AICLE (CLIL)

AICLE són les sigles per a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (en anglès, CLIL o Content and Language Integrated Learning). La metodologia AICLE és cada cop més present en els centres que volen fomentar un ensenyament bilingüe. És per això que s’ ha de conèixer i saber aplicar. Aquest curs vol donar eines al professorat perquè pugui aprofitar al màxim els nombrosos avantatges de l’ ensenyament d’una matèria no lingüística a través d’una llengua estrangera.

BLOC 1: Introducció a la metodologia AICLE/CLIL

 • Introducció al plurilingüisme
 • Per què utilitzar la metodologia CLIL?
 • Diferents programes de CLIL
 • El professorat CLIL
 • Els alumnes

BLOC II: Aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL

 • Ensenyament i aprenentatge de contingut a través de la llengua anglesa
 • Planifiquem una lliçó CLIL
 • Exemples de lliçons CLIL
 • Treball final
 • Conèixer els principals conceptes relacionats amb al plurilingüisme i l’ aprenentatge plurilingüe.
 • Definir la metodologia CLIL
 • Conèixer la història de la metodologia CLIL
 • Descriure els avantatges de la metodologia CLIL
 • Respondre als dubtes que poden sorgir per part dels professors o els alumnes
 • Saber integrar els pares en el procés d’ aprenentatge dels seus fills/es.
 • Conèixer i comparar els diferents models i programes CLIL a nivell de Catalunya i Espanya
 • Conèixer les iniciatives i directrius a nivell d’ Europa
 • Aprendre les competències i estratègies necessàries per a ser un bon docent CLIL
 • Saber gestionar una aula CLIL
 • Identificar les necessitats dels alumnes
 • Adquirir el coneixement necessari per a desenvolupar les necessitats cognitives, lingüístiques i emocionals dels alumnes
 • Analitzar i classificar el llenguatge que farem servir a l’ aula i desenvolupar estratègies per a facilitar-ne la seva comprensió
 • Conèixer les diferents metodologies per aplicar en el procés d’ ensenyament i aprenentatge
 • Planificar una lliçó CLIL
 • Aplicar la Taxonomia de Bloom
 • Saber integrar la competència digital
 • Adquirir eines per a avaluar una lliçó CLIL
 • Conèixer exemples de bones pràctiques de CLIL a l’ aula

Professorat de Secundària amb un mínim de nivell B2 que vulgui millorar la seva pràctica docent mitjançant la metodologia AICLE/ CLIL.

90 hores

Calzada Vitoria, Maria Rosa

 • Darrera modificació: 20/09/2017 12:21